Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 06.01.2020 SAAT:18.00

 

 
 
                                                                   GAZİEMİR BELEDİYESİ
                                                           2020 YILI OCAK AYI 2.BİRLEŞİM
                                                                   MECLİS GÜNDEMİ
                                                          TOPLANTI TARİHİ: 06.01.2020
                                    TOPLANTI YERİ: GAZİEMİR BELEDİYE MECLİS SALONU
                                                            TOPLANTI SAATİ: 18:00
 
I- BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.
 

II- KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.

1. 2019 yılında çalışıp 2020 yılında çalışacak sözleşmeli memurların çalıştırılması talebi ile ilgili oy çokluğu ile kabul edilen Plan ve Bütçe ile Hukuk Komisyon Ortak Raporları (İnsan Kayn.Eğitm.Müd.)
 
2. 2020 yılında ihtiyaç duyulduğu takdirde sözleşmeli personel çalıştırılması talebi ile ilgili oy çokluğu ile kabul edilen Plan ve Bütçe ile Hukuk Komisyon Ortak Raporları (İnsan Kayn.Eğitm.Müd.)
 

III- DİLEK VE TEMENNİLER.
 

IV-TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.   
 

V- TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ VE KAPANIŞ.
 

 


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi