Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 02.12.2019 SAAT:18.00


                                                                        DUYURU
             
              Belediye Meclisimiz 02/12/2019 Pazartesi Günü Saat 18.00’de Önder Caddesi No:41 adresindeki Gaziemir Belediyesi bünyesinde bulunan Meclis Toplantı Salonunda aşağıdaki gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır.
              İlan olunur.  
                                                                                                                                                                                                                                                                           
                 
                                                                                                                                                  Halil ARDA
                                                                                                                                             Belediye Başkanı
                                              

                                                                   GAZİEMİR BELEDİYESİ
                                              2019 YILI 20. TOPLANTI ARALIK AYI 1.BİRLEŞİM
                                                                    MECLİS GÜNDEMİ
                                                            TOPLANTI TARİHİ: 02.12.2019
                                             TOPLANTI YERİ: GAZİEMİR BELEDİYE MECLİS SALONU
                                                                   TOPLANTI SAATİ: 18:00

I- BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.
II-BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.

1. 22 Şubat 2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe göre personelin müktesebi doğrultusunda derece değişikliğine uygun hazırlanan dolu kadro değişikliği talebi. (İnsan Kayn.Eğt.Müd)
2. Belediyemizin 2019 Mali yılı gider bütçesindeki ekli listedeki müdürlüklerin kullanılmayacağı anlaşılan tertiplerindeki ödeneklerin, yine ekli listedeki müdürlüklerin bütçe tertiplerine 5393 sayılı Belediye Kanunun Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri başlıklı 18.maddesinin b fıkrası ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe  Yönetmeliğinin 36.maddesine istinaden aktarım yapılması talebi.                  (Mali Hizm.Müd)
3. Belediyemiz hüküm ve tasarrufu altında bulunan alanlarda kurulu bilboard, totem ve reklam ünitelerinin Gazikent Mahallesi Atatürk Bulvarı No:12/1 adresinde rekreasyon alanı içerisinde bulunan kafeteryanın (Eber Kaferya Restoran Yeri) ve Gazikent Mahallesi Akçay Caddesi No:282/4 adresinde rekreasyon alanı içerisindeki bulunan tesisin (Kır düğün salonu restoran, büfe, yüzme havuzu) işletme haklarının 10 yıl süre ile  SEYDAŞ Organizasyon İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ayni sermaye olarak konulması talebi. (Destek Hizm.Müd)
4. Belediye Meclisimizin 10.06.2019 tarih ve 28 sayılı kararı ile uygun görülen, İ.B.B Meclisi’nin 09.09.2019 tarih ve 05.758 sayılı kararı ile kabul edilerek 01.10.2019 tarihinde onaylanan ; Hava Teknik Okullar Komutanlığı’nın Sarnıç Nizamiye Bölgesi yakınında bulunan 11129 adanın Ticaret Alanı, 117 ada 2 nolu parselin Ağaçlandırılacak Alan olarak belirlenmesine ve 18 metre genişliğindeki yolun kavşak alanına bağlanacak şekilde yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilan süresi içerisinde Milli Savunma Bakanlığı İzmir İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı tarafından yapılan itirazın değerlendirilmesi talebi. (Etüt Proje Müd)
 
 
 
5. Milli Savunma Bakanlığı İzmir İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı’nın talebi ve mevcut 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda, Atıfbey Mahallesi 251 ada 2 numaralı parselin bir kısmı ve 4 numaralı parsel ile Sakarya Mahallesi 250 ada 3 numaralı parseli kapsayan alanda E=0.30, Yençok=7 Kat yapılaşma koşullu Askeri Alanın, Dere Islah Güzergahlarının ve Adnan Menderes Havaalanı Mania Planı Kriterlerinin belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı talebi. (Etüt Proje Müd)
6. 04.05.2018 tarih 30411 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği 10. maddesinin 1. Bendine istinaden idare payının 2020 yılı için belirlenmesi ve protokol süresi boyunca yeniden değerleme oranı kadar arttırılarak devam etmesi talebi.(Fen İşleri Müd)
7. Büyükkarcı Oto Yedek Parça Hafriyat Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından belediyemize verilen dilekçe ile plakası, modeli, şasi numarası, markası belirtilen iki adet aracın belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere belediyemize şartsız bağışlanması talebi. (Temizlik İşl.Müd)
 
III-  KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ
1. 1477 ada 18 ile 19 nolu parsel sahibi tarafından; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda 1477 ada 18 nolu parseldeki Trafo Alanının kaldırılarak 18 nolu parselin, 19 nolu parselin bir kısmı ile bir bütün oluşturacak şekilde TİCK (Ticaret-Konut Alanı) olarak, 1477 ada 19 nolu parselin kalan kısmının Trafo Alanı olarak mevcut planın yüzölçümü kadarlık bölümünde belirlenmesini, TİCK (Ticaret-Konut Alanı) alanındaki yapılaşma koşullarının E:1.50, bina yüksekliğinin Yençok=15.80 m. olarak düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi ile ilgili oy birliği ile reddine karar verilen Bayındırlık ve İmar Komisyonu ile Hukuk Komisyon Raporları (Etüt Proje Müd.)
IV- MECLİS ÜYELERİ TARAFINDAN VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.
 
V- DİLEK VE TEMENNİLER.
VI- TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.
VII - TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ.
 

 


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi