Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞANÜSTÜ MECLİS GÜNDEMİ 15.11.2019 SAAT:16.00

 

DUYURU

 

 

 

Gaziemir Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20.maddesine istinaden 15/11/2019 Cuma günü Saat 16.00’da OLAĞANÜSTÜ toplanacağından aşağıdaki yazılı olan gündem konularını görüşüp karara bağlamak üzere Sayın Meclis Üyelerinin anılan gün ve saatte Gaziemir Belediyesi’nin bünyesinde bulunan Meclis Toplantı Salonuna teşrifleri rica olunur.

 

 

                                                                                                                                         Necati KIRMAZ

                                                                                                                                        Belediye Başkan V.

 

 

 

                                                              GAZİEMİR BELEDİYESİ                         

2019 YILI KASIM AYI (OLAĞANÜSTÜ) MECLİS GÜNDEMİ

 

     TOPLANTI TARİHİ: 15.11.2019

     TOPLANTI YERİ: GAZİEMİR BELEDİYE MECLİS SALONU

     TOPLANTI SAATİ: 16.00

 

 

 

  1. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.

 

  1. BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.

 

 

  1. Belediyemizin tek hissedarı olduğu Sar-Bel Sarnıç İmar Teknik ve Turizm Eğitim Öğretim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile yine tek başına hissedar olduğu Gazi-Bel Gaziemir İmar Teknik Turizm Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin her ikisinin de limited şirket olması ve benzer konuda faaliyet göstermeleri nedeni ile birleştirilmeleri, bu konuda iş ve işlemleri tamamlamak gerektiğinde 3.kişileri görevlendirmek üzere Belediye Başkanının yetkili kılınması talebi. (Özel Kalem Müd.)

 

  1. Belediyemize 12.11.2019 tarihli dilekçe ile hibe edilmek istenen ve karşılıksız hibe olması nedeni ile Belediye Başkanınca kabul edilen SEYDAŞ Organizasyon İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. adı ile faaliyete geçen 0766125325700001 mersis nolu şirketin hibesinin meclisimizce kabulü ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/i ve 70.maddeleri kapsamında Gaziemir Belediyesine ait tek ortaklı bir kamu şirketi olarak Belediyenin Kanunla verilmiş görevleri ile ilgili konularda faaliyet göstermesi ve Belediye Başkanı Halil ARDA’nın şirket ile ilgili her türlü işlemi yapması ve şirket yetkilisi olarak şirketi temsil ve idare etmesi talebi (Özel Kalem Müd.)

 

 

 

  1. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN

GÖRÜŞÜLMESİ.

 

 

 

  1.  KAPANIŞ.

 

 

 


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi