Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 01.11.2019 SAAT:18.00

 

 

GAZİEMİR BELEDİYESİ
2019 YILI 18. TOPLANTI KASIM AYI 1.BİRLEŞİM
MECLİS GÜNDEMİ
     TOPLANTI TARİHİ: 01.11.2019
     TOPLANTI YERİ: GAZİEMİR BELEDİYE MECLİS SALONU
     TOPLANTI SAATİ: 18:00

I- BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.
II-BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.
III- KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ
 
1. Belediyemiz 2019-2024 yıllarını kapsayan 6. Beş yıllık imar programının 3194 sayılı İmar Kanunu'nun
10. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/u maddesi uyarınca incelenerek karara bağlanması
 Talebi ile ilgili oy birliği ile uygun bulunan Bayındırlık ve İmar Komisyon Raporu.(Etüt Proje Müd)
 
IV-KOMİSYONLARA HAVALE EDİLİP SONUÇLANMAYAN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
1. 1477 ada 18 ile 19 nolu parsel sahibi tarafından; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda 1477 ada 18 nolu parseldeki Trafo Alanının kaldırılarak 18 nolu parselin, 19 nolu parselin bir kısmı ile bir bütün oluşturacak şekilde TİCK (Ticaret-Konut Alanı) olarak, 1477 ada 19 nolu parselin kalan kısmının Trafo Alanı olarak mevcut planın yüzölçümü kadarlık bölümünde belirlenmesini, TİCK (Ticaret-Konut Alanı) alanındaki yapılaşma koşullarının E:1.50, bina yüksekliğinin Yençok=15.80 m. olarak düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi. (Etüt Proje Müd.)
V- MECLİS ÜYELERİ TARAFINDAN VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.
 
VI- DİLEK VE TEMENNİLER.

VII- TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.

VIII - TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ

 


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi