Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 17.10.2019 SAAT:18.00

 
 
GAZİEMİR BELEDİYESİ
2019 YILI EKİM AYI 17.TOPLANTI 3.BİRLEŞİM 
MECLİS GÜNDEMİ
     TOPLANTI TARİHİ: 17.10.2019
     TOPLANTI YERİ: GAZİEMİR BELEDİYE MECLİS SALONU
     TOPLANTI SAATİ: 18:00
 
 
 
I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.
 
 
II. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.
 
 
 
1. 2020- 2024 Yıllarını Kapsayan Stratejik Planı talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Plan ve Bütçe Komisyon Raporu (Strateji Gel.Müd.)
 
2. Belediyemiz 2020 yılı Performans Programının görüşülerek karara bağlanması talebi ile ilgili oy çokluğu ile kabul edilen Plan ve Bütçe Komisyon Raporu (Strateji Gel.Müd.)
 
3. 2020 Mali Yılı Bütçesi Ve Ücret Tarifelerinin Görüşülüp Karara Bağlanması talebi ile ilgili oy çokluğu ile kabul edilen Plan ve Bütçe Komisyon Raporu (Mali Hiz.Müd)
 
III. DİLEK VE TEMENNİLER.
 
 
IV. TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN 
GÖRÜŞÜLMESİ.
 
 
V. TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ VE KAPANIŞ. 
 
 


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi