Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 06.11.2009 SAAT: 18:00

 GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ

06.11.2009   SAAT: 18:00

(23.BİRLEŞİM)

 GÜNDEM 1- BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.

 GÜNDEM 2- KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.

 1.    İlçemizde bulunan Sivil Toplum Dernekleri ve ev hanımlarının sanatsal, sosyal etkinliklerinin arttırılması, ticaretlerinin geliştirilmesi ile ekonomiye katkılarının sağlanması hususunda İlçemiz hudutları dahilinde bulunan Merkez Pazaryerinin Pazartesi günleri İz Bedel karşılığı tahsisinin gerçekleşmesi talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Plan ve Bütçe, Hukuk, Esnaf Komisyon Raporları.(Zabıta Müd.)

 GÜNDEM 3- DİLEK VE TEMENNİLER.

 GÜNDEM 4- TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 GÜNDEM 5- TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ VE KAPANIŞ.


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI