Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 01.10.2019 SAAT:18.00

GAZİEMİR BELEDİYESİ

2019 YILI EKİM AYI 15. TOPLANTI 1.BİRLEŞİM

MECLİS GÜNDEMİ

TOPLANTI TARİHİ: 01.10.2019

TOPLANTI YERİ: GAZİEMİR BELEDİYE MECLİS SALONU

TOPLANTI SAATİ: 18:00

 

 1. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.
 2. BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.

 

 1. Merkezi Fransa’nın Besancon Şehrinde bulunan, Belediyemizin ‘Enerji Geleceğine Yatırım Yapan Avrupa Yerel Yönetimler Ağı’na’ üye olabilmesi talebi. (Kültür ve Sosyal İşl.Müd)

 

 1. Belediyemiz 2019-2024 yıllarını kapsayan 6. Beş yıllık imar programının 3194 sayılı İmar Kanunu'nun

10. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/u maddesi uyarınca incelenerek  karara bağlanması 

 talebi. (Etüt Proje Müd)

 

 1. 2019 yılı  ek bütçe görüşülmesi talebi (Mali Hizm.Müd)

 

 1. 10.11.2019-17.11.2019 tarihleri arasında Almanya da ki şehirler ile Kardeş Belediye ön protokol görüşmelerini yapmak üzere  görevlendirilecek kişilerin belirtilen tarihlerde görevli izinli sayılmaları, kişilerin ulaşım bedeli dahil her türlü yasal giderlerinin Harcırah Kanunu kapsamında Belediyemiz bütçesinden ödenmesi talebi (Kültür ve Sosyal İşl.Müd)

 

 1. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.

 

 1. İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Karabağlar mah. 92,00 m² yüzölçümlü 31263 ada 5 parselde bulunan 7,00 m² lik Belediyemize ait hissenin satın alınma talebi ile ilgili oy birliği ile uygun bulunan Bayındırlık ve İmar, Plan ve Bütçe ile Hukuk Komisyon Raporları (Plan ve Proje Müd.)

 

 1. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün Görev Çalışma Yönetmeliğinin Ek 2’de sunulan şekilde değişiklik yapılması talebi ile ilgili oy birliği ile uygun bulunan Hukuk Komisyon Raporu (Kültür ve Sos.İşl.Müd.)

 

 1. 1890 ada 2 nolu parselin kayıtlı taşınmazın Belediyemize ait olduğunun tespiti ile, söz konusu parsel 

üzerinde kadın ve çocuk konukevi inşaa edilmesi talebi ile ilgili Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna katılanların oy birliği ile reddine uygun bulunan Komisyon Raporları (AK Parti Yazılı Önerge)

 

 1. Gaziemir İlçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren Amatör Spor Kulüplerine 10binTL nakdi yardım yapılması talebi ile ilgili Hukuk Komisyonuna katılanların oy birliği ile reddine, Plan ve Bütçe ile Spor Komisyonlarının oy çokluğu ile reddine uygun bulunan Komisyon Raporları (AK Parti Yazılı Önerge)

 

 1. 1477 ada 18 ile 19 nolu parsel sahibi tarafından; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 

doğrultusunda 1477 ada 18 nolu parseldeki Trafo Alanının kaldırılarak 18 nolu parselin, 19 nolu parselin bir kısmı ile bir bütün oluşturacak şekilde TİCK (Ticaret-Konut Alanı) olarak, 1477 ada 19 nolu parselin kalan kısmının Trafo Alanı olarak mevcut planın yüzölçümü kadarlık bölümünde belirlenmesini, TİCK (Ticaret-Konut Alanı) alanındaki yapılaşma koşullarının E:1.50, bina yüksekliğinin Yençok=15.80 m. olarak düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi ile ilgili Bayındırlık ve İmar ile Hukuk Komisyonuna katılanların oy birliği ile reddine uygun bulunan Komisyon Raporları (Etüt Proje Müd.)

 1. 2020-2024 YILI STRATEJİK PLANIN GÖRÜŞÜLÜP KARARA BAĞLANMASI.

 

 1. 2020 YILI PERFORMANS PROGRAMININ GÖRÜŞÜLÜP KARARA BAĞLANMASI.

 

 1. 2020 MALİ YILI BÜTÇESİ VE ÜCRET TARİFELERİNİN GÖRÜŞÜLÜP KARARA 

BAĞLANMASI.

 

 1. MECLİS ÜYELERİ TARAFINDAN VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ. 

 

 1. VIII.DİLEK VE TEMENNİLER. 

 

 1. TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.  

 

 1. TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ. 


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi