Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 04.07.2019 SAAT:18.00

GAZİEMİR BELEDİYESİ
2019 YILI TEMMUZ AYI 10. TOPLANTI 2.BİRLEŞİM
MECLİS GÜNDEMİ
     TOPLANTI TARİHİ: 04.07.2019
     TOPLANTI YERİ: GAZİEMİR BELEDİYE MECLİS SALONU
     TOPLANTI SAATİ: 18:00


BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.

KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.

Temizlik İşleri Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere ekli listede yer alan  araçların satın alınması için İller Bankası A.Ş.’den alınacak krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmak için Belediye Başkanı Sayın Halil ARDA’ya yetki verilmesi  talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Plan ve Bütçe, Hukuk ile Çevre Komisyon Raporları (Temizlik İşleri Müd)
Temizlik İşleri Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere ekli T cetvelinde belirtilen taşıtların alımı için devlet bankaları veya özel bankalardan alınacak krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmak için Belediye Başkanı Sayın Halil ARDA’ya yetki verilmesi  talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyon Raporları (Temizlik İşleri Müd)
İlçemizde yaşayan çocuklarımıza ve vatandaşlarımıza yönelik çeşitli sanat ve spor dallarında kurslar düzenlemesi için Gaziemir Belediyesi ile Gaziemir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği arasında işbirliği yapılması, projenin birlikte gerçekleştirilmesi ve bu hususta protokol yapılması için Belediye Başkanı Sayın Halil ARDA’ya yetki verilmesi talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Spor, Kültür ile Hukuk Komisyon Raporları (Kültür ve Sosyal İşl.Müd)

30.07.2019-04.08.2019 tarihleri arasında Kardeş Belediyelerimizden Bosna Hersek Gorajde Belediyesininin düzenleyeceği ‘Gorajde Uluslararası Dostluk Festivali’ne’ Belediyemizi temsilen katılacak olan kişilerin, belirtilen tarihlerde görevli sayılmaları ve ulaşım bedeli dahil her türlü yasal giderlerinin Belediyemiz bütçesinden ödenmesi talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Kültür, Plan ve Bütçe ile Hukuk Komisyon Raporları (Kültür ve Sosyal İşl.Müd)

29.08.2019-03.09.2019 tarihleri arasında Kardeş Belediyelerimizden Rusya Volgograd Belediyesinin düzenleyeceği ‘Volgograd Şehri 430. Yıldönümü Kutlamaları’ programına, Belediyemizi temsilen katılacak kişilerin anılan tarihlerde görevli sayılması ve ulaşım bedeli dahil her türlü yasal giderlerinin Belediyemiz bütçesinden ödenmesi talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Kültür, Plan ve Bütçe ile Hukuk Komisyon Raporları (Kültür ve Sosyal İşl.Müd)

III- DİLEK VE TEMENNİLER.

IV-TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİSÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.    

V- TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ VE KAPANIŞ.
 


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi