Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 01.07.2019 SAAT:18.00

GAZİEMİR BELEDİYESİ
2019 YILI TEMMUZ AYI 9. TOPLANTI 1.BİRLEŞİM
MECLİS GÜNDEMİ
     TOPLANTI TARİHİ: 01.07.2019
     TOPLANTI YERİ: GAZİEMİR BELEDİYE MECLİS SALONU
     TOPLANTI SAATİ: 18:00

BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.

BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.

İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Yeşil Mh. Kayıtlı 167 ada, 57 parselde bulunan Hamide HABEŞLİ ye ait binanın Yapı Kayıt Belgesine istinaden oluşacak olan belediye hissesinin tarafına satış talebi                    (Plan Proje Müd)

İzmir İli, Karabağlar İlçesi 192,00 m² yüzölçümlü 43631 ada 20 parselde bulunan 37,00 m² lik Belediyemize ait hissenin satın alınma talebi(Plan Proje Müd)

İzmir İli, Karabağlar İlçesi 196,00 m² yüzölçümlü 31264 ada 18 parselde bulunan 13,00 m² lik Belediyemize ait hissenin satın alınma talebi(Plan Proje Müd)

İlçemiz 9 Eylül Mahallesi 19M-3d pafta,  2113ada 1 parsel üzerinde bulunan binanın zemin katının mevzuat uyarınca sağlık ocağı olarak kullanılma imkanı bulunmadığı ve  tahsis amacı  dışında kaldığı tespit edildiğinden 5393 sayılı Belediye Kanunun 75 maddesinin (d) bendi ile meclisimize verilen yetki  uyarınca  tahsisin kaldırılması (Destek Hizm.Müd)

04.05.2018 tarih 30411 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği 10. maddesinin 1. Bendine istinaden idare payının belirlenmesi talebi(Fen İşleri Müd)

Temizlik İşleri Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere ekli listede yer alan  araçların satın alınması için İller Bankası A.Ş.’den alınacak krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmak için Belediye Başkanı Sayın Halil ARDA’ya yetki verilmesi  talebi (Temizlik İşleri Müd)

Temizlik İşleri Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere ekli T cetvelinde belirtilen taşıtların alımı için devlet bankaları veya özel bankalardan alınacak krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmak için Belediye Başkanı Sayın Halil ARDA’ya yetki verilmesi  talebi (Temizlik İşleri Müd)
İlçemizde yaşayan çocuklarımıza ve vatandaşlarımıza yönelik çeşitli sanat ve spor dallarında kurslar düzenlemesi için Gaziemir Belediyesi ile Gaziemir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği arasında işbirliği yapılması, projenin birlikte gerçekleştirilmesi ve bu hususta protokol yapılması için Belediye Başkanı Sayın Halil ARDA’ya yetki verilmesi talebi(Kültür ve Sosyal İşl.Müd)

30.07.2019-04.08.2019 tarihleri arasında Kardeş Belediyelerimizden Bosna Hersek Gorajde Belediyesininin düzenleyeceği ‘Gorajde Uluslararası Dostluk Festivali’ne’ Belediyemizi temsilen katılacak olan kişilerin, belirtilen tarihlerde görevli sayılmaları ve ulaşım bedeli dahil her türlü yasal giderlerinin Belediyemiz bütçesinden ödenmesi talebi(Kültür ve Sosyal İşl.Müd)

29.08.2019-03.09.2019 tarihleri arasında Kardeş Belediyelerimizden Rusya Volgograd Belediyesinin düzenleyeceği ‘Volgograd Şehri 430. Yıldönümü Kutlamaları’ programına, Belediyemizi temsilen katılacak kişilerin anılan tarihlerde görevli sayılması ve ulaşım bedeli dahil her türlü yasal giderlerinin Belediyemiz bütçesinden ödenmesi talebi(Kültür ve Sosyal İşl.Müd)III-     KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ


İzmir İli, Gaziemir İlçesi tapunun Atıfbey Mah. 169,32 m² yüzölçümlü 141 ada, 21 parseldeki 5785/16932 (57,85m²) belediyemize ait hissenin kat karşılığı olarak değerlendirilmesinin uygun olacağı gerekçesi ile satış talebinin reddine ve  kat karşılığı anlaşma yapılmasına  oy biriliği ile uygun bulunan Bayındırlık ve İmar, Hukuk, Plan ve Bütçe Komisyon Raporları. (Plan Proje Müd)

MECLİS ÜYELERİ TARAFINDAN VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ     


DİLEK VE TEMENNİLER.


  VI-  TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
     

VII-   TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ.


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi