Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 02.11.2009 SAAT: 18:00

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ

02.11.2009  SAAT: 18:00

(22.BİRLEŞİM)

 

 

GÜNDEM 1- BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.

 

GÜNDEM 2- GEÇMİŞ TUTANAKLARIN OKUNUP OYLANMASI.

 

GÜNDEM 3- BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.        

 

1.    Gaziemir Belediyesinin Pazaryerleri Yönetmeliğinde değişiklik yapılması talebi(Zabıta Md)

 

2.    İlçemizde bulunan Sivil Toplum Dernekleri ve ev hanımlarının sanatsal, sosyal etkinliklerinin arttırılması, ticaretlerinin geliştirilmesi ile ekonomiye katkılarının sağlanması hususunda İlçemiz hudutları dahilinde bulunan Merkez Pazaryerinin Pazartesi günleri İz Bedel karşılığı tahsisinin gerçekleşmesi talebi. (Zabıta Md.)

 

3.    Gaziemir İlçesi Atıfbey Mahallesi 1322 ada 2 parsel 1210.00 m2 olup, 60/1210 (60m2) hisse belediyemize aittir. Belediyemize ait hissenin tapuda kayıtlı hissedarlara satılması talebi.(Plan ve Proje Müd- Emlak İstimlak Birimi)

 

 

GÜNDEM 4- MECLİS ÜYELERİNCE VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.

 

 

GÜNDEM 5- DİLEK VE TEMENNİLER.

 

 

GÜNDEM 6- TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN

GÖRÜŞÜLMESİ.

 

 

GÜNDEM 7- TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ VE KAPANIŞ.


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI