Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 01.11.2018 SAAT:18.00

 
 
 
 
 
GAZİEMİR BELEDİYESİ
2018 YILI KASIM AYI 19. TOPLANTI 1.BİRLEŞİM
MECLİS GÜNDEMİ
 
TOPLANTI TARİHİ: 01.11.2018
TOPLANTI YERİ: GAZİEMİR BELEDİYE MECLİS SALONU
TOPLANTI SAATİ: 18:00
 
 
I-   BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.
 
 
II-   GEÇMİŞ TUTANAKLARIN OKUNUP OYLANMASI.
 
 
III- BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.
 
 
1.   Gaziemir İlçesi, Irmak Mah. 41655, 41656, 41657, 41658 nolu adalar ile 364 ada 1, 50 nolu parseller ve 157 ada 1 ve 2 parselleri içeren alanda hazırlanmış 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi. (Etüt Proje.Müd.)
 
2. Belediyemizin 2018 Mali yılı gider bütçesindeki ekli listedeki müdürlüklerin kullanılmayacağı anlaşılan 
tertiplerindeki ödeneklerin,  yine ekli listedeki müdürlüklerin bütçe tertiplerine aktarılması 
talebi. (Mali Hizm.Müd)
 
3. Boş kadrolarda sınıf, unvan ve derece değişikliği talebi. (İnsan Kayn.Müd)
 
4. 2018 yılında ihtiyaç duyulduğunda tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılması talebi. (İns.Kayn.ve Eğt.Md.)
 
 
      IV-MECLİS ÜYELERİ TARAFINDAN VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.
 
 
 V-DİLEK VE TEMENNİLER. 
 
 
     VI-TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.  
   
 
    VII- TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ. 
 

 


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI