Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 22.10.2009 SAAT: 18:00

 GAZİEMİR BELEDİYESİ

OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ

22.10.2009   SAAT: 18:00

(21.BİRLEŞİM)

 GÜNDEM 1- BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.

 GÜNDEM 2- KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.

  •1.    İdaremizin 2010-2014 yıllarını kapsayan Stratejik Planın görüşülerek karara bağlanması talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Plan ve Bütçe Komisyon Raporu. (Strateji Gel.Müd.)

 •2.    Belediyemiz 2010 yılı Performans Programının görülerek karara bağlanması talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Plan ve Bütçe Komisyon Raporu. (Strateji Gel.Müd.)

 •3.    2010 Mali Yılı Gelir-Gider Bütçesi ve Tarifelerinin görüşülmesi talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Plan ve Bütçe Komisyon Raporu. (Mali Hiz.Müd.)

 •4.    İzmir 1 Numaralı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu\'nun 24.10.2008 ve 3577 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 imar planı değişikliği talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Bayındırlık ve İmar, Kültür Komisyon Raporları. (İmar-Planlama Biri.)

 •5.    2177 ada 1 parsel ve güney doğusunda bulunan bir kısım alanın \' Sağlık Tesisi Alanı \' olarak belirlenmesine ilişkin 1/1000 İmar Planı değişikliği önerisi talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Bayındırlık ve İmar, Sağlık ve Çevre Komisyon Raporları.(İmar-Planlama Biri.)

 •6.    Gaziemir İlçesi Atıfbey Mahallesi, 1966 ada, 4 parsel 312.00m2 olup, 41/312m2 olan hisse Belediyemize aittir. Belediyemize ait hissenin, tapuda kayıtlı hissedarlara satılması talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Bayındırlık ve İmar, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyon Raporları. (Plan ve Proje Müd.-Emlak İst.birimi)

 •7.    Gaziemir İlçesi Sakarya Mahallesi, 1146 ada, 7 parsel 521.00m2 olup, 138/521m2 olan hisse Belediyemize aittir. Belediyemize ait hissenin, tapuda kayıtlı hissedarlara satılması talebi ile ilgili oy birliği ile red edilen Bayındırlık ve İmar, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyon Raporları. (Plan ve Proje Müd.-Emlak İst.birimi)

 •8.    Gaziemir İlçesi Sakarya Mahallesi, 1143 ada, 1 parsel 603.00m2 olup,    346/2400m2 olan hisse Belediyemize aittir. Belediyemize ait hissenin, tapuda kayıtlı hissedarlara satılması talebi ile ilgili oy birliği ile red edilen Bayındırlık ve İmar, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyon Raporları. (Plan ve Proje Müd.-Emlak İst.birimi)

 •9.    Gaziemir İlçesi, Yeşil Mahallesi, 1296 ada, 8 parsel 230.00m2 olup, 210/460m2 olan 105m2 si Belediyemize aittir Belediyemize ait hissenin, tapuda kayıtlı hissedarlara satılması talebi ile ilgili oy birliği ile red edilen Bayındırlık ve İmar, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyon Raporları. (Plan ve Proje Müd.-Emlak İst.birimi)

 GÜNDEM 3- DİLEK VE TEMENNİLER.

 GÜNDEM 4- TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 GÜNDEM 5- TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ VE KAPANIŞ.

 


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI