Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 01.10.2018 SAAT:18.00

 
 
 
GAZİEMİR BELEDİYESİ
2018 YILI EKİM AYI 17. TOPLANTI 1.BİRLEŞİM
MECLİS GÜNDEMİ
 
TOPLANTI TARİHİ: 01.10.2018
TOPLANTI YERİ: GAZİEMİR BELEDİYE MECLİS SALONU
TOPLANTI SAATİ: 18:00
 
 
I-   BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.
 
II-   GEÇMİŞ TUTANAKLARIN OKUNUP OYLANMASI.
 
III- BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.
 
1.   Belediyemiz 2019 yılı Performans Programının görüşülmesi talebi. (Strateji Gel.Müd.)
 
2.   2019 Mali Yılı Gelir-Gider Bütçesi ve Tarifelerinin görüşülmesi talebi. (Mali Hiz.Müd)
 
 
IV- KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.
 
1. 1477 18 ile 19 nolu parsel sahibi  tarafından, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda; 1477 ada 18 nolu parsel 1477 ada 19 parselin bir kısmının TİCK (Ticaret-Konut Alanı), kalan kısmının Trafo Alanı olarak belirlenmesine yönelik UİP-1564,13 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi ile ilgili oy çokluğu ile reddine karar verilen Bayındırlık ve İmar, Hukuk, Çevre, Kent Konseyi  Komisyon Raporları.  (Etüt Proje Müd.)
 
 
      V-MECLİS ÜYELERİ TARAFINDAN VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.
 
VI-DİLEK VE TEMENNİLER. 
 
   VII-TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.  
  
 VIII- TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ. 
 


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI