Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 03.09.2018 SAAT:18.00

 
 
 
 
GAZİEMİR BELEDİYESİ
2018 YILI EYLÜL AYI 16. TOPLANTI 1.BİRLEŞİM
MECLİS GÜNDEMİ
     TOPLANTI TARİHİ: 03.09.2018 
     TOPLANTI YERİ: GAZİEMİR BELEDİYE MECLİS SALONU
     TOPLANTI SAATİ: 18:00
 
 
 
I- BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI
 
 
II- GEÇMİŞ TUTANAKLARIN OKUNUP OYLANMASI
 
 
III- BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
 
1. 4-5 Ağustos 2018 tarihleri arasında Trabzon’da düzenlenen Spor Toto Atletizm 1.Ligi Final Yarışması’ nda Gaziemir Belediyesi’ni temsilen Gaziemir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kız Atletizim Takımında yarışarak Türkcell Atletizm Süper Lig’e yükselen Sporcuların Gaziemir Belediyesince yarım altınla ödüllendirilmesi talebi. (Özel Kalem Müd.)
 
2. 1477 18 ile 19 nolu parsel sahibi  tarafından, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda; 1477 ada 18 nolu parsel 1477 ada 19 parselin bir kısmının TİCK (Ticaret-Konut Alanı), kalan kısmının Trafo Alanı olarak belirlenmesine yönelik UİP-1564,13 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi. (Etüt Proje Müd.)
 
IV- KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ
 
1. İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Tapunun Çay (Irmak)Mahallesi, 19.M_4d pafta, 2263 ada, 2  parselde bulunan 2,362/41,601 (23,62 m²) lik  Belediye hissesinin satın alınma talebi ile ilgili hissedarlara satışının yapılmasına oy biriliği ile uygun bulunan Plan ve Bütçe, Hukuk, Bayındırlık ve İmar Komisyon Raporları (Plan ve Proj.Müd.)
 
2. Gaziemir İlçesi Binbaşı Reşatbey Mahallesi ve Beyazevler Mahallesinde Yol Boyu Ticaretin Teşekkül Ettiği Konut Kullanımlı Cadde ve Sokakların belirlenmesi talebi ile ilgili oy biriliği ile uygun bulunan Çevre, Kent Konseyi, Hukuk, Bayındırlık ve İmar Komisyon Raporları (Etüt Proje Müd.)
 
V- MECLİS ÜYELERİ TARAFINDAN VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
 
 
VI- DİLEK VE TEMENNİLER 
 
 
VII- TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
 
 
VIII- TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ.
 


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI