Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 01.08.2018 SAAT:18.00

 
 
 
GAZİEMİR BELEDİYESİ
2018 YILI AĞUSTOS AYI 14. TOPLANTI 1.BİRLEŞİM
MECLİS GÜNDEMİ
     TOPLANTI TARİHİ: 01.08.2018 
     TOPLANTI YERİ: GAZİEMİR BELEDİYE MECLİS SALONU
     TOPLANTI SAATİ: 18:00
 
 
I- BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI
 
II- GEÇMİŞ TUTANAKLARIN OKUNUP OYLANMASI
 
III- BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
 
 
1. İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Tapunun Çay (Irmak)Mahallesi, 19.M_4d pafta, 2263 ada, 2  parselde bulunan 2,362/41,601 (23,62 m²) lik  Belediye hissesinin satın alınma talebi. (Plan ve Proj.Müd)
 
2. Tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılması talebi (İns.Kayn.ve Eğt.Müd.) 
 
3. 01.06.2018 tarihli ve 37 numaralı Meclis Kararının iptal edilmesi ve Gaziemir Belediyesi-ESBAŞ ortak hizmet projesi ile inşa edilen ve Temmuz 2018’de faaliyete geçecek olan Sağlık Köyü içinde bulunan Alzheimer-Demans Danışma ve Dayanışma Merkezine kabul edilecek sakinlerin hafta içinde gelecekleri gün sayısına göre aylık ücretlerinin belirlenmesi ve belirlenecek ücretlerin 2018 Mali Yılı Ücret Tarife Cetveline eklenmesi talebi (Sağlık İşleri Müd.)
 
4. Gaziemir İlçesi Binbaşı Reşatbey Mahallesi ve Beyazevler Mahallesinde Yol Boyu Ticaretin Teşekkül Ettiği Konut Kullanımlı Cadde ve Sokakların belirlenmesi talebi (Etüt Proje Müd)
 
 
 
IV- MECLİS ÜYELERİ TARAFINDAN VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
 
 
V- DİLEK VE TEMENNİLER 
 
 
VI- TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
 
 
VII- TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ.
 


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI