Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 02.07.2018 SAAT:18.00

 
 
 
GAZİEMİR BELEDİYESİ
2018 YILI TEMMUZ AYI 13. TOPLANTI 1.BİRLEŞİM
MECLİS GÜNDEMİ
     TOPLANTI TARİHİ: 02.07.2018 
     TOPLANTI YERİ: GAZİEMİR BELEDİYE MECLİS SALONU
     TOPLANTI SAATİ: 18:00
 
I- BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI
 
II- GEÇMİŞ TUTANAKLARIN OKUNUP OYLANMASI
 
III- BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
 
1. İzmir kalkınma ajansının 2018 Yılı Fizibilite Destek Programına Belediyemizin başvuracağı “Gaziemir Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi” başlıklı Proje için kurumumuzu temsile, ilzama ve proje faaliyet belgelerini imzalamaya Gaziemir Belediyesi Başkan Yardımcısı Önder KESKİN’in yetkili kılınması talebi. (Strateji Geliştirme Müd.)
 
2. 07/05/2018 tarih ve 29 sayılı meclis kararı ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğüne aktarımı yapılan 3.500.000,00 TL. tutar, yıl içerisinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından kullanılacağından ilgili meclis kararının iptal edilmesi talebi. (Gençlik ve Spor Hiz.Müd.)
 
3. Gaziemir Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezini açma kapama vb. işlemleri yürütme yetkisine sahip kurucu temsilcisi olarak Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdür Vekili Cem GÜLSEÇGİN’in atanması talebi.           (Gençlik ve Spor Hiz.Müd.)
 
4. Gaziemir Masterler Spor Derneği, Gaziemir Lider Spor Masterler Spor Kulübü Derneği, Gaziemir Gençlerbirliği Spor Kulübü Derneği, Sarnıç Gençlik Spor Kulübü, Gaziemir Onur Spor Kulübü, Gaziemir Futbol Kulübü Derneği, Gaziemir Seydiköy Spor Kulübü Derneği, Sarnıç Masterler Spor Kulübü Derneği,  Gaziemir Gençlik ve Spor Kulübü Derneği; 2018-2019 sezonunda yapacak oldukları masraflardan dolayı 6.000,00 (altıbin) TL. nakdi ve bunun yanında ayni yardımın Belediyemiz tarafından yapılması talebi.     (Gençlik ve Spor Hizm.Müd.)
 
IV- KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ
 
1. İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Tapunun Yeşil Mahallesi, 2307 ada, 2  parselde bulunan 4985/18637 (149,55 m²) lik  Belediyemize ait hissenin kat karşılığı anlaşma yapılması talebi ile ilgili oy birliği ile uygun bulunan Bayındırlık ve İmar, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyon Raporları (Plan ve Proj.Müd)
 
2. İlçemiz Dokuz Eylül Mahallesi Ulaştırma Caddesinin içkili yerler bölgesine dahil edilmesi talebi ile ilgili oy çokluğu ile 
    kabul edilen Hukuk, Çevre, Sağlık, Esnaf ve Pazar Yerleri Komisyon Raporları (Ruh.ve Denet.Müd.) 
 
V- MECLİS ÜYELERİ TARAFINDAN VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
 
VI- DİLEK VE TEMENNİLER 
 
   VII - TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
 
  VIII - TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ.
 


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI