Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 01.06.2018 SAAT:18.00

 
 
 
GAZİEMİR BELEDİYESİ
2018 YILI HAZİRAN AYI 11. TOPLANTI 1.BİRLEŞİM
MECLİS GÜNDEMİ
     TOPLANTI TARİHİ: 01.06.2018 
     TOPLANTI YERİ: GAZİEMİR BELEDİYE MECLİS SALONU
     TOPLANTI SAATİ: 18:00
 
I- BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI
II- GEÇMİŞ TUTANAKLARIN OKUNUP OYLANMASI
III- BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
 
1. Boş kadrolarda sınıf, unvan ve derece değişikliği talebi. (İnsan Kayn.Müd)
 
2. 2018 yılında tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılması talebi. (İnsan Kayn.Müd)
 
3. Sağlık Köyünde bulunan birimlerden Alzheimer-Demans Danışma ve Dayanışma Merkezine Hacı İpek ÖZÇELİK Alzheimer-Demans Danışma ve Dayanışma Merkezi, Pozitif Yaşam Merkezi Birimine de Hacı Ahmet ÖZÇELİK Pozitif Yaşam Merkezi İsimlerinin verilmesi talebi. (Sağlık İşl.Müd)
 
4. Sağlık Köyü içinde bulunan Alzheimer-Demans Danışma ve Dayanışma Merkezi, Pozitif Yaşam Merkezi ve Evde Bakım Hizmetleri Birimlerine kabul edilecek sakinlerin hafta içinde gelecekleri gün sayısına göre aylık ücretlerinin belirlenmesi ve belirlenecek ücretlerin 2018 Mali Yılı Ücret Tarife Cetveline eklenmesi talebi. (Sağlık İşl.Müd)
 
5. İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Tapunun Yeşil Mahallesi, 2307 ada, 2  parselde bulunan 4985/18637 (149,55 m²) lik  Belediyemize ait hissenin satın alınma veya kat karşılığı anlaşma yapılması talebi .(Plan ve Proj.Müd)
 
IV- KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ
 
1. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda, 11102 ada 13 nolu parsele, "Plan değişikliği yapılan 11102 ada 13 parselde; Hmax:9.50m. olup, yalnızca üretim tesisi yapılacak kısımda kurulacak tesisin teknolojisinin gerektirdiği yükseklikte yapı yapılabilir." şeklinde plan notu getirilmesine ilişkin UİP-2351,4 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi ile ilgili oy birliği ile uygun bulunan Bayındırlık ve İmar, Hukuk, Çevre Komisyon Raporları.(Etüt Proj.Müd)
 
2. 2031 adanın kullanım kararları ve yapılaşma koşulları değiştirilmeden adanın doğu cephesinde bulunan yapı yaklaşma sınırının iptal edilip adanın kuzey cephesinin bir bölümüne ve doğu cephesine 5'er m yapı yaklaşma sınırı belirlenmesi yönünde hazırlanan UİP-1564,11 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi ile ilgili oy birliği ile uygun bulunan Bayındırlık ve İmar, Hukuk Komisyon Raporları (Etüt Proj.Müd)
 
3. 1477 ada 18 ile 19 nolu parsel sahibi tarafından; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda;1477 ada 18 nolu parsel ve 1477 ada 19 parselin bir kısmının TİCK (Ticaret-Konut Alanı), kalan kısmının Trafo Alanı olarak belirlenmesine yönelik UİP-1564,12 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili oy birliği ile reddine karar verilen Bayındırlık ve İmar, Hukuk Komisyon Raporları (Etüt Proj.Müd)
 
V- KOMİSYONLARA HAVALE EDİLİP SONUÇLANMAYAN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
 
1. İlçemiz Dokuz Eylül Mahallesi Ulaştırma Caddesinin içkili yerler bölgesine dahil edilmesi talebi.(Ruh.ve Denet.Müd.) 
 
 VI-  MECLİS ÜYELERİ TARAFINDAN VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
    VII-  DİLEK VE TEMENNİLER 
 VIII -TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
    IX- TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ.
 


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI