Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 07.05.2018 SAAT:18.00

 
 
 
 
 
 
GAZİEMİR BELEDİYESİ
2018 YILI MAYIS AYI 10. TOPLANTI 2.BİRLEŞİM
MECLİS GÜNDEMİ
     TOPLANTI TARİHİ: 07.05.2018 
     TOPLANTI YERİ: GAZİEMİR BELEDİYE MECLİS SALONU
     TOPLANTI SAATİ: 18:00
 
 
 
I- BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI
 
II- KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.
 
1. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bütçesine aktarım yapılması talebi  ile ilgili oy birliği ile karar verilen Plan ve Bütçe, Hukuk ve Spor Komisyon Raporları (Genç.ve Spor Hiz.Müd)
 
2. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddesine İstinaden Belediye 2017 Mali 
      Yılı  Bütçe Kesin Hesabının Görüşülüp Karara Bağlanması İle İlgili oy çokluğu İle kabul edilen
      Plan ve Bütçe Komisyon Raporu.
 
III- DİLEK VE TEMENNİLER. 
 
IV-TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİSÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.      
 
V- TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ VE KAPANIŞ. 
 


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI