Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 05.10.2009 SAAT: 18:00

 GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ

05.10.2009 SAAT: 18:00 (20.BİRLEŞİM)

 

 GÜNDEM 1- BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.

 GÜNDEM 2- GEÇMİŞ TUTANAKLARIN OKUNUP OYLANMASI.

 GÜNDEM 3- BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.        

 1.    İdaremizin 2010-2014 yıllarını kapsayan Stratejik Planın görüşülerek karara bağlanması talebi.(Strateji Gel.Müd.)

 2.    Belediyemiz 2010 yılı Performans Programının görülerek karara bağlanması talebi. (Strateji Gel.Müd.)

 3.    2010 Mali Yılı Gelir-Gider Bütçesi ve Tarifelerinin görüşülmesi talebi. (Mali Hiz.Müd.)

 4.    Belediyemizin % 5, Narlıdere Belediyesinin % 95  hissesine sahip olduğu Nar-Bel İmar Teknik ve Turizm Ticaret Sanayi Ticaret ve Limited Şirketi’nin, finansal ihtiyacından dolayı 1.400.000.-TL olan sermayesinin 1.250.000.-TL arttırılarak, toplam 2.650.000,00-TL’ye  çıkarılması ve Belediyemiz hissesine düşen sermaye payının Belediyemiz bütçesinin ilgili tertibinden Nar-Bel İmar Teknik ve Turizm Ticaret Sanayi Ticaret ve Limited Şirketi’ne ödenmesi talebi.(Mali Hiz.Müd.)

 5.    Belediyemizin % 99,94 Bedri CEYLAN’ın % 0,06  hissesine sahip olduğu Sar-Bel İmar Teknik ve Turizm Eğitim Öğretim Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd. Şti.’nin, vermekte olduğu ve vereceği hizmetler dikkate alınarak 500.000,00.-TL olan sermayesinin  1.500.000,00.-TL arttırılarak toplam 2.000.000.-TL’na çıkartılması ve Belediyemiz hissesinin bu artırımla sermaye payının %99,98 olacak şekilde sermaye payının tamamının Belediyemiz gider bütçesinin ilgili tertibinden  Sar-Bel İmar Teknik ve Turizm Eğitim Öğretim Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd. Şti.’ne ödenmesi talebi.(Mali Hiz.Müd.)

 6.    İzmir 1 Numaralı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 24.10.2008 ve 3577 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 imar planı değişikliği talebi.     (İmar-Planlama Biri.)

 7.    2177 ada 1 parsel ve güney doğusunda bulunan bir kısım alanın Sağlık Tesisi Alanı olarak belirlenmesine ilişkin 1/1000 İmar Planı değişikliği önerisi talebi.                 (İmar-Planlama Biri.)  

 8.    Gaziemir İlçesi Atıfbey Mahallesi, 1966 ada, 4 parsel 312.00m2 olup, 41/312m2 olan hisse Belediyemize aittir. Belediyemize ait hissenin, tapuda kayıtlı hissedarlara satılması talebi. (Plan ve Proje Müd.-Emlak İst.birimi)

 9.    Gaziemir İlçesi Sakarya Mahallesi, 1146 ada, 7 parsel 521.00m2 olup, 138/521m2 olan hisse Belediyemize aittir. Belediyemize ait hissenin, tapuda kayıtlı hissedarlara satılması talebi. (Plan ve Proje Müd.-Emlak İst.birimi)

 10. Gaziemir İlçesi Sakarya Mahallesi, 1143 ada, 1 parsel 603.00m2 olup,    346/2400m2 olan hisse Belediyemize aittir. Belediyemize ait hissenin, tapuda kayıtlı hissedarlara satılması talebi. (Plan ve Proje Müd.-Emlak İst.birimi)

 11. Gaziemir İlçesi, Yeşil Mahallesi, 1296 ada, 8 parsel 230.00m2 olup, 210/460m2 olan 105m2 si Belediyemize aittir Belediyemize ait hissenin, tapuda kayıtlı hissedarlara satılması talebi. (Plan ve Proje Müd.-Emlak İst.birimi)

 12. Kıyı Ege Belediyeler Birliğine üye olunmasına dair 3 Asil, 3 Yedek üyenin belirlenmesi ile faaliyet giderlerine katılma payları olarak üye aidatı 1.500.00TL. nin ödenmesi talebi. (Yazı İşl.Müd.)

 13. Almanyanın Stuttgart Birkach Plieningen Belediyesi davetlisi olarak 02.11.2009-06.11.2009 tarihleri arasında gidecek olan, Belediye Başkanı ve Meclis üyelerinden oluşan heyete yasal çerçeve içerinde ilgili tertipten yurtdışı yol hacirahlarının ödenmesi talebi.( Kültür ve Sos.İşl.Müd.)

 14. Belediyemize ait Atıfbey Mahallesi 6/4 sokak No:4/A da bulunan dükkanın, ‘Gaziemir Gıda Bankası Yardımlaşma Derneği’ ne iz bedelle tahsis edilmesi talebi.                 (Kültür ve Sos.İşl.Müd.)

 GÜNDEM 4- KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.

 1.    Gaziemir İlçesi Yeşil Mahallesi 167 ada, 17 parsel 825.00m2 olup, 55/825m2 olan       55m2 si Belediyemize aittir. Belediyemize ait hissenin, tapuda kayıtlı hissedarlara satılması talebi ile ilgili oy birliği ile red edilen Bayındırlık ve İmar Komisyon Raporu ve oy birliği ile red edilen Plan ve Bütçe Komisyon Raporu. (Plan ve Proje Müd.-Emlak İst.birimi)

 2.    1157 ada 33 parseldeki Belediye hissesinin müracaat sahibi Abdurrahman ÇALIŞIR’ ın kendisine düşen payı oranında satış talebi ile ilgili oy birliği ile red edilen Bayındırlık ve İmar Komisyon Raporu ve oy birliği ile red edilen Plan ve Bütçe Komisyon Raporu.   (Plan ve Proje Müd.-Emlak İst.birimi)

 3.    2165 ada 6 parseldeki Belediye hissesinin müraacat sahipleri Mustafa DİZER, Nuran BOSTAN, Hüseyin ÇIRA’ nın kendilerine düşen pay oranının satış talebi ile ilgili oy birliği ile red edilen Bayındırlık ve İmar Komisyon Raporu ve oy birliği ile red edilen Plan ve Bütçe Komisyon Raporu.                       (Plan ve Proje Müd.-Emlak İst.birimi)

 4.    İzmir Karabağlar İlçesi 31261 ada, 5 parsel 235.00m2 olup, 27/235m2 olan 27m2 si Belediyemize aittir. Belediyemize ait hissenin, tapuda kayıtlı hissedarlara satılması talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Bayındırlık ve İmar Komisyon Raporu ve oy birliği ile kabul edilen Plan ve Bütçe Komisyon Raporu. (Plan ve Proje Müd.-Emlak İst.birimi)

 GÜNDEM 5- MECLİS ÜYELERİNCE VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.

 GÜNDEM 6- DİLEK VE TEMENNİLER.

GÜNDEM 7- TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.

GÜNDEM 8- TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ VE KAPANIŞ.


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI