Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 02.05.2018 SAAT:18.00

GAZİEMİR BELEDİYESİ

2018 YILI MAYIS AYI 9. TOPLANTI 1.BİRLEŞİM

MECLİS GÜNDEMİ

     TOPLANTI TARİHİ: 02.05.2018

     TOPLANTI YERİ: GAZİEMİR BELEDİYE MECLİS SALONU

     TOPLANTI SAATİ: 18:00

 

 • BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI

 

II-     GEÇMİŞ TUTANAKLARIN OKUNUP OYLANMASI

 

 • MAHALLİ İDARELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 40. MADDESİNE İSTİNADEN BELEDİYE 2017 MALİ YILI BÜTÇE KESİN HESABININ GÖRÜŞÜLÜP KARARA BAĞLANMASI.

 

 • BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

 1. 2018 yılında ihtiyaç duyulduğunda tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılması talebi. (İns.Kayn.ve Eğt.Md.)
 2. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda, 11102 ada 13 nolu parsele, "Plan değişikliği yapılan 11102 ada 13 parselde; Hmax:9.50m. olup, yalnızca üretim tesisi yapılacak kısımda kurulacak tesisin teknolojisinin gerektirdiği yükseklikte yapı yapılabilir." şeklinde plan notu getirilmesine ilişkin UİP-2351,4 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi.(Etüt Proj.Müd)
 3. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bütçesine aktarım yapılması talebi

 

 •     KOMİSYONLARA HAVALE EDİLİP SONUÇLANMAYAN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

 1. İlçemiz Dokuz Eylül Mahallesi Ulaştırma Caddesinin içkili yerler bölgesine dahil edilmesi talebi.               (Ruh.ve Denet.Müd.)
 2. 2031 adanın kullanım kararları ve yapılaşma koşulları değiştirilmeden adanın doğu cephesinde bulunan yapı yaklaşma sınırının iptal edilip adanın kuzey cephesinin bir bölümüne ve doğu cephesine 5'er m yapı yaklaşma sınırı belirlenmesi yönünde hazırlanan UİP-1564,11 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi         (Etüt Proj.Müd)
 3. 1477 ada 18 ile 19 nolu parsel sahibi tarafından; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda;1477 ada 18 nolu parsel ve 1477 ada 19 parselin bir kısmının TİCK (Ticaret-Konut Alanı), kalan kısmının Trafo Alanı olarak belirlenmesine yönelik UİP-1564,12 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi (Etüt Proj.Müd)

 

 •  KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

 

 1. Sarnıç Mevkii, Fatih Mahallesi, 18N-IId paftada bulunan 11354 ada 11 nolu parselin doğusunda kamuya terkli yeşil alanda 3.60 x 8.13 m. ebadında 1 adet trafo yerinin belirlenmesi yönünde önerilen UİP-2351,2 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi ile ilgili oy birliği ile uygun bulunan Bayındırlık ve İmar, Hukuk, Komisyon Raporları. (Etüt Proj.Müd)
 2. Sarnıç Mevkii, Fatih Mahallesi, 18 NIId paftada bulunan 11557 ada 1 parselin kuzeyindeki kamuya terkli yeşil alanda 3.60 x 8.13 m. ebadında 1 adet trafo yerinin belirlenmesi yönünde önerilen UİP-2351,3 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi ile ilgili oy birliği ile uygun bulunan Bayındırlık ve İmar, Hukuk, Komisyon Raporları. (Etüt Proj.Müd)
 3. Sarnıç Mevkii, Fatih Mahallesi, 18N IVb paftada bulunan 11419 ada 1 parselin batısındaki kamuya terkli yeşil alanda 3.60 x 8.13 m. ebadında 1 adet trafo yerinin belirlenmesi yönünde önerilen UİP-2350,2 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi ile ilgili oy birliği ile uygun bulunan Bayındırlık ve İmar, Hukuk, Komisyon Raporları. (Etüt Proj.Müd)
 4. Irmak Mahallesi, 19 M IVc  paftada bulunan 2277 ada 1 nolu parselin güneyindeki kamuya terkli yeşil alanda 3.60 x 8.13 m. ebadında 1 adet trafo yerinin belirlenmesi yönünde önerilen  UİP-31983,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi ile ilgili oy birliği ile uygun bulunan Bayındırlık ve İmar, Hukuk, Komisyon Raporları. (Etüt Proj.Müd)

 

   VII-  MECLİS ÜYELERİ TARAFINDAN VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

                                                                                                                                                             

   VIII-   DİLEK VE TEMENNİLER

 

   IX-  TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

      

  X-   TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ.

 


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI