Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 02.04.2018 SAAT:18.00

 
 
 
GAZİEMİR BELEDİYESİ
2018 YILI NİSAN AYI 7. TOPLANTI 1.BİRLEŞİM
MECLİS GÜNDEMİ
     TOPLANTI TARİHİ: 02.04.2018
     TOPLANTI YERİ: GAZİEMİR BELEDİYE MECLİS SALONU
     TOPLANTI SAATİ: 18:00
 
I-    BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.
 
II-    GEÇMİŞ TUTANAKLARIN OKUNUP OYLANMASI.
 
III- 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 33. MADDESİNE İSTİNADEN ENCÜMEN ÜYELERİNİN SEÇİMİ. 
 
IV- 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 24. MADDESİNE İSTİNADEN İHTİSAS KOMİSYONLARININ SEÇİMİ.  ( Plan ve Bütçe, Bayındırlık ve İmar, Hukuk, Çevre, Sağlık, Kültür, Kadın Erkek Eşitlik, Esnaf ve Pazaryerleri, Kurs Eğitim ve Engelliler, Spor, Kent Konseyi Komisyonları)
V- BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.
 
1. 02/03/2018 tarih ve 30348 sayılı Resmi gazete de  Yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve standartlarına Dair Yönetmelikte  değişiklik yapılmasına Dair yönetmeliğe göre Sarnıç Koordinasyon Biriminin adının Gaziemir Belediyesi Sarnıç Hizmet Binası olarak değiştirilmesi talebi. (İnsan Kayn.Müd)
2. İlçemiz Dokuz Eylül Mahallesi Ulaştırma Caddesinin içkili yerler bölgesine dahil edilmesi talebi. (Ruh.ve Denet.Müd.)
3. 2031 adanın kullanım kararları ve yapılaşma koşulları değiştirilmeden adanın doğu cephesinde bulunan yapı yaklaşma sınırının iptal edilip adanın kuzey cephesinin bir bölümüne ve doğu cephesine 5'er m yapı yaklaşma sınırı belirlenmesi yönünde hazırlanan UİP-1564,11 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi. (Etüt Proj.Müd)
4. Sarnıç Mevkii, Fatih Mahallesi, 18N-IId paftada bulunan 11354 ada 11 nolu parselin doğusunda kamuya terkli yeşil alanda 3.60 x 8.13 m. ebadında 1 adet trafo yerinin belirlenmesi yönünde önerilen UİP-2351,2 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi. (Etüt Proj.Müd)
5. Sarnıç Mevkii, Fatih Mahallesi, 18 NIId paftada bulunan 11557 ada 1 parselin kuzeyindeki kamuya terkli yeşil alanda 3.60 x 8.13 m. ebadında 1 adet trafo yerinin belirlenmesi yönünde önerilen UİP-2351,3 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi. (Etüt Proj.Müd)
6. Sarnıç Mevkii, Fatih Mahallesi, 18N IVb paftada bulunan 11419 ada 1 parselin batısındaki kamuya terkli yeşil alanda 3.60 x 8.13 m. ebadında 1 adet trafo yerinin belirlenmesi yönünde önerilen UİP-2350,2 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi. (Etüt Proj.Müd)
7. Irmak Mahallesi, 19 M IVc  paftada bulunan 2277 ada 1 nolu parselin güneyindeki kamuya terkli yeşil alanda 3.60 x 8.13 m. ebadında 1 adet trafo yerinin belirlenmesi yönünde önerilen  UİP-31983,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi. (Etüt Proj.Müd)
8. 1477 ada 18 ile 19 nolu parsel sahibi tarafından; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda;1477 ada 18 nolu parsel ve 1477 ada 19 parselin bir kısmının TİCK (Ticaret-Konut Alanı), kalan kısmının Trafo Alanı olarak belirlenmesine yönelik UİP-1564,12 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi. (Etüt Proj.Müd)
9. Bulgaristan Kirkova Belediyesince 04/05/2018-08/05/2018 tarihleri arasında düzenlenecek olan Görgövden Etkinliğine Belediyemizi temsilen davet edilen Belediye Başkanımız Sayın Hall İbrahim ŞENOL ve ekli listede isimleri geçen Yönetici ve Halk Dansları Topluluğunun  Yurtdışına çıkmalarına ilişkin; yurtdışı seyahatleri ile ilgili İçişleri Bakanlığının Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 20.06.2005 tarih ve B.050.MAH. 0760000/5052/62 sayılı Belediyelerde Yurt Dışı Görevlendirmeleri hakkındaki genelgenin 5. Maddesi Hükmü uyarınca görevlendirmelerine ve Hizmet Pasaportu işlemlerinin yapılabilmesi talebi.
(Gençlik ve Spor Müd.)
 
VI- KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ
 
1. İzmir İli, Gaziemir İlçesi, tapunun Sakarya(Dokuz Eylül) Mahallesi, 19.M_3d pafta, 2327 ada, 7 parsel de bulunan 647,000/12547,000(19,41 m²) lik Belediye hissesinin satın alınma talebi ile ilgili oy birliği ile uygun bulunan Bayındırlık ve İmar, Hukuk, Plan ve Bütçe Komisyon Raporları      (Plan ve Proje Müd.)
2. İzmir İli, Gaziemir İlçesi, tapunun Sakarya(Dokuz Eylül) Mahallesi, 19.M_3d pafta, 2327 ada, 3 parsel de bulunan 40,901/52,341 (818,02m²) lik Belediye hissesinin satın alınma talebi ile ilgili oy birliği ile satışın reddine karar verilen Bayındırlık ve İmar, Hukuk, Plan ve Bütçe Komisyon Raporları     (Plan ve Proje Müd.)
3. İzmir İli, Gaziemir İlçesi, tapunun Sakarya(Dokuz Eylül) Mahallesi, 19.M_3d pafta, 2327 ada, 5 parsel de bulunan 6811000/20561000 (136,22 m²) lik Belediye hissesinin satın alınma talebi ile ilgili oy birliği ile satışın reddine karar verilen Bayındırlık ve İmar, Hukuk, Plan ve Bütçe Komisyon Raporları (Plan ve Proje Müd.)
 
VII -MECLİS ÜYELERİ TARAFINDAN VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.
 
VIII-5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 56. MADDESİNE İSTİNADEN FAALİYET RAPORUNUN GÖRÜŞÜLMESİ
 
     IX-BELEDİYE MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİNE İSTİNADEN BELEDİYEMİZ 2017 YILI DENETİM KOMİSYONU RAPORUNUN OKUNMAK SURETİYLE MECLİSE BİLGİ VERİLMESİ.
 
 X-  DİLEK VE TEMENNİLER. 
XI-  TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİ GÖRÜŞÜLMESİ.      
XII- TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ. 
 


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi