Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 07.03.2018 SAAT:18.00

 
 
 
 
 
 
GAZİEMİR BELEDİYESİ
2018 YILI MART AYI 6. TOPLANTI 2.BİRLEŞİM
MECLİS GÜNDEMİ
     TOPLANTI TARİHİ: 07.03.2018 
     TOPLANTI YERİ: GAZİEMİR BELEDİYE MECLİS SALONU
     TOPLANTI SAATİ: 18:00
 
 
 
 
I- BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI
 
 
II- KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ
 
1. İzmir Kalkınma Ajansı Mali Destek Programı’na başvuru talebi ile ilgili oy birliği ile uygun bulunan Hukuk, Plan ve  Bütçe Komisyon Raporları (Strateji ve Geliş.Müd.)
2. İlgilinin isteği üzerine Doğan KOÇ İnşaat Taahhüt Turizm San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılacak binanın,adının Gaziemir Belediyesi Doğan Koç Kültür Merkezi konulması kaydı ile belediyemize bağışlanması ve bu konuda gerekli protokollerin imzalanması için Belediye Başkanı Halil İbrahim ŞENOL’a yetki verilmesi talebi ile ilgili 04/10/2013 tarih ve 88 sayılı Meclis kararının iptali talebi ile ilgili oy birliği ile uygun bulunan Hukuk, Kültür Komisyon Raporları (Özel Kal.Müd)
 
III- DİLEK VE TEMENNİLER 
 
 
IV- TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
      
 
V - TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ VE KAPANIŞ.
 


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi