Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 07.02.2018 SAAT:18.00

 
 
 
 
 
 
GAZİEMİR BELEDİYESİ
2018 YILI ŞUBAT AYI 4. TOPLANTI 2.BİRLEŞİM
MECLİS GÜNDEMİ
     TOPLANTI TARİHİ: 07.02.2018 
     TOPLANTI YERİ: GAZİEMİR BELEDİYE MECLİS SALONU
     TOPLANTI SAATİ: 18:00
 
 
 
 
I- BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI
 
 
II- KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ
 
1. Gaziemir İlçesi Sarnıç Mevkii Yol Boyu Ticaretin Teşekkül Ettiği Konut Kullanımlı Cadde ve Sokakların belirlenmesi talebi ile ilgili oy birliği ile uygun bulunan Bayındırlık ve İmar, Çevre  Komisyon Raporları (Etüt Proje Müd.)
2. Belediyemizde bulunan boş kadrolarda 2018 yılında ihtiyaç duyulduğunda tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılması talebi ile ilgili oy birliği ile uygun bulunan Plan ve  Bütçe, Hukuk Komisyon Raporları (İnsan Kayn.ve Eğt.Müd.)
3. Zabıta fazla mesai ücretlerinin belirlenmesi talebi ile ilgili oy birliği ile uygun bulunan Plan ve  Bütçe, Hukuk Komisyon Raporları (İnsan Kayn.ve Eğt.Müd)
 
III- DİLEK VE TEMENNİLER 
 
 
IV- TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
      
 
V - TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ VE KAPANIŞ.
 


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI