Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 01.12.2017 SAAT:18.00

 
 
 
 
 
 
 
GAZİEMİR BELEDİYESİ
2017 YILI ARALIK AYI 25. TOPLANTI 1.BİRLEŞİM
MECLİS GÜNDEMİ
 
TOPLANTI TARİHİ: 01.12.2017
TOPLANTI YERİ: GAZİEMİR BELEDİYE MECLİS SALONU
TOPLANTI SAATİ: 18:00
 
 
I-   BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.
 
II-   GEÇMİŞ TUTANAKLARIN OKUNUP OYLANMASI.
 
III- BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.
        
1. Belediyemizde 2017 yılında çalışmakta olup, 2018 yılında sözleşmeleri devam edecek olan sözleşmeli  
 personellerin çalıştırılması talebi. (İnsan Kayn.ve Eğt.Müd.)
 
2. İzmir İli, Gaziemir İlçesi, tapunun Çay (Irmak) Mahallesi, 18M_1a pafta, 2222 ada, 3 parsel 609,000 m² olup, 38000/609000 (38,00 m²) hissesi Belediyemize Aittir. Belediyemize ait olan 38000/609000     (38,00 m²) hissenin satın alma talebi. (Plan Proj.Müd.)
 
3. Belediyemizce her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 20.04.2018 – 29.04.2018 tarihleri arasında gerçekleşecek olan 21. Gaziemir Uluslararası Çocuk Şenliğinde ve bundan sonra düzenlenecek şenliklerde belediyemize ait olan Şartlı Bağış hesabımızın kullanılması talebi. (Kült.ve Sos.İşl.Müd.) 
 
IV- KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.
 
1. İzmir İli, Gaziemir İlçesi, tapunun Çay (Irmak) Mahallesi, 18M_1a pafta, 2223 ada, 5 parsel 560,00 m² 
 olup, 31000/280000 (62,00m²) hissesi Belediyemize Aittir. Belediyemize ait olan 31000/28000 (62,00m²) hissenin satın alma talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Bayındırlık ve İmar, Plan ve Bütçe,   
 Hukuk Komisyon Raporları.  (Plan ve Proj.Md.)
 
      V-MECLİS ÜYELERİ TARAFINDAN VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.
 
VI-DİLEK VE TEMENNİLER. 
 
   VII-TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.  
  
 VIII- TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ. 
 

 


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI