Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 07.11.2017 SAAT:18.00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GAZİEMİR BELEDİYESİ
2017 YILI KASIM AYI 24. TOPLANTI 2.BİRLEŞİM
MECLİS GÜNDEMİ
 
     TOPLANTI TARİHİ: 07.11.2017 
     TOPLANTI YERİ: GAZİEMİR BELEDİYE MECLİS SALONU
     TOPLANTI SAATİ: 18:00
 
 
I- BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.
 
 
II- KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.
 
 
1. Karabağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün Demirbaşında kayıtlı olan 35 VV 525 plakalı tır dorsesinin; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi ve Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31.maddesi 3/ç bendine istinaden; Gaziemir Belediyesi Başkanlığı’na bedelsiz olarak devredilmesi ve Belediyemiz envanterinde (T) cetveline kaydedilmesi talebi ile ilgili   oy birliği ile uygun bulunan Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyon Raporları  (Fen İşl.Müd.)
 
 
III- DİLEK VE TEMENNİLER. 
 
 
IV- TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.
 
 
V- TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ KAPANIŞ
    
 
 
 

 


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi

Gaziemir

Haber


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI