Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 01.11.2017 SAAT:18.00

 
 
 
 
 
GAZİEMİR BELEDİYESİ
2017 YILI KASIM AYI 23. TOPLANTI 1.BİRLEŞİM
MECLİS GÜNDEMİ
 
TOPLANTI TARİHİ: 01.11.2017
TOPLANTI YERİ: GAZİEMİR BELEDİYE MECLİS SALONU
TOPLANTI SAATİ: 18:00
 
 
I-   BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.
 
II-   GEÇMİŞ TUTANAKLARIN OKUNUP OYLANMASI.
 
III- BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.
 
1.   İzmir İli, Gaziemir İlçesi, tapunun Çay (Irmak) Mahallesi, 18M_1a pafta, 2223 ada, 5 parsel 560,00 m² 
 olup, 31000/280000 (62,00 m²) hissesi Belediyemize Aittir. Belediyemize ait olan 31000/28000        
 (62,00 m²) hissenin satın alma talebi. (Plan ve Proj.Md.)
 
2. Karabağlar Belediyesinin 05/09/2017 Karar tarihi ve 94/2017 Karar No’lu Meclis kararı gereğince Fen  
 İşleri Müdürlüğü’nün Demirbaşında kayıtlı olan 35 VV 525 plakalı tır dorsesinin; 5393 sayılı Belediye  
 Kanununun 18. maddesinin Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31.maddesi 3/ç bendine istinaden Gaziemir  
 Belediyesi Başkanlığı’na bedelsiz olarak devredilmesi ve Araç Kayıt Listesine eklenmesi talebi. 
 (Fen İşl.Müd.)
 
IV- KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.
 
1.   İzmir Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’nin talebi doğrultusunda hazırlanan, 17NIB  paftada, 11114 no.lu imar adasının batısındaki yeşil alanda 1 adet Doğalgaz Regülatör Alanı ayrılmasını içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Bayındırlık ve İmar, Hukuk, Çevre Komisyon Raporları.  (Etüt Proj.Md.)
 
      V-MECLİS ÜYELERİ TARAFINDAN VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.
 
VI-DİLEK VE TEMENNİLER. 
 
   VII-TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.  
  
 VIII- TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ. 
 


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI