Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 17.10.2017 SAAT:18.00

 

 

 

 

GAZİEMİR BELEDİYESİ

2017 YILI EKİM AYI 22. TOPLANTI 3.BİRLEŞİM

MECLİS GÜNDEMİ

 

TOPLANTI TARİHİ: 17.10.2017

TOPLANTI YERİ: GAZİEMİR BELEDİYE MECLİS SALONU

TOPLANTI SAATİ: 18:00

 

 

 

I-     BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.

 

 

II-  KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.

 

 

1.  Belediyemiz 2018 yılı Performans Programının görüşülmesi talebi ile ilgili oy çokluğu ile uygun bulunan Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyon Raporları (Strateji Gel.Müd.)

 

 

2.  2018 Mali Yılı Gelir-Gider Bütçesi ve Tarifelerinin görüşülmesi talebi ile ilgili oy çokluğu birliği ile uygun bulunan Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyon Raporları (Mali Hiz.Müd.)

 

 

III-   DİLEK VE TEMENNİLER.

 

 

IV-   TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.   

 

 

 V-  TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ VE KAPANIŞ. 


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi

Gaziemir

Haber


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI