Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 10.10.2017 SAAT:18.00

 
 
GAZİEMİR BELEDİYESİ
2017 YILI EKİM AYI 21. TOPLANTI 2.BİRLEŞİM
MECLİS GÜNDEMİ
 
 
TOPLANTI TARİHİ: 10.10.2017
TOPLANTI YERİ: GAZİEMİR BELEDİYE MECLİS SALONU
TOPLANTI SAATİ: 18:00
 
 
I- BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.
 
 
II- KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.
 
 
1. 2018 yılında Belediyemiz memurlarına sosyal denge tazminatı ödenmesi için yetkili sendika ile sözleşme yapmak üzere Gaziemir Belediye Başkanı Sayın Halil İbrahim ŞENOL’A yetki verilmesi hususunda Meclisimizce karar alınması talebi ile ilgili oy birliği ile uygun bulunan Hukuk, Plan ve Bütçe Komisyon Raporları (İns. Kayn. Müd)
 
 
III- DİLEK VE TEMENNİLER. 
 
 
    IV- TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN    
            GÖRÜŞÜLMESİ.    
 
 
       V-  TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ 
 


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi

Gaziemir

Haber


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI