Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 06.09.2017 SAAT:18.00

GAZİEMİR BELEDİYESİ

2017 YILI EYLÜL AYI 18. TOPLANTI 1.BİRLEŞİM

MECLİS GÜNDEMİ

 

TOPLANTI TARİHİ: 06.09.2017

TOPLANTI YERİ: GAZİEMİR BELEDİYE MECLİS SALONU

TOPLANTI SAATİ: 18:00

 

 

 

  •   BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.

 

  •   GEÇMİŞ TUTANAKLARIN OKUNUP OYLANMASI.

 

  •   BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.

 

  1. İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Irmak Mahallesi, 2224 ada 1,2,3 parsellerin tevhidi sonucu oluşan 1116,00 m² yüzölçümlü 2224 ada 4 parselde bulunan belediyemize ait 193/1116 (193,00  m²) lik hissesinin satın alınması veya kat karşılığı sözleşme yapılması talebi. (Plan ve Proj.Md.)

 

  1. İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Yeşil Mahallesi, 1830 ada, 9 parselde bulunan belediyemize ait 23,48m² hissenin tapuda kayıtlı hissedarlara satışı talebi. (Plan ve Proj.Md.)

 

  1. Belediyemizde devam eden ve planlanan projelerin yapımında kullanılmak üzere kredi kullanılması için 5393 sayılı kanunun 68.maddesinin e fıkrası uyarınca Belediye Başkanı Sayın Halil İbrahim ŞENOL’ a yetki verilmesi talebi. (Mali Hiz.Md.)

 

  1. 1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Yol ve Yeşil Alanda kalan ve 38 Nolu Parselasyon Planı sonucunda zemin terkleri yapılmış olan İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Dokuz Eylül Mahallesi, 308 Sokağın 312 Sokak ve 306 Sokak arasında kalan kısmındaki zemin üstünde bulunan binaların zemin üstü kamulaştırma işlemi ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Yeşil Alan (Park) ve Otopark olarak ayrılan İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Sakarya Mahallesi, 60 ada 1 parselin zemin kamulaştırması işleminin Belediyemizin 2014-2019 yıllarını kapsayan 5.5 yıllık imar programına ek olarak alınması talebi. (Etüt Proj.Md.)

 

  • KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.

 

  1. İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Tapunun Çay Mahallesi, 28 ada, 6 parselde bulunan belediyemize ait 178,50  m² hissenin tapuda kayıtlı hissedara kat karşılığı verilmesi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Bayındırlık ve İmar, Hukuk, Plan ve Bütçe Komisyon Raporları. (Plan ve Proje Müd)

 

      V-MECLİS ÜYELERİ TARAFINDAN VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.           

 

VI-DİLEK VE TEMENNİLER.

 

   VII-TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ. 

 

 VIII- TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ.


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi

Gaziemir

Haber


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI