Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 01.08.2017 SAAT:18.00

 
 
GAZİEMİR BELEDİYESİ
2017 YILI AĞUSTOS AYI 16. TOPLANTI 1.BİRLEŞİM
MECLİS GÜNDEMİ
TOPLANTI TARİHİ: 01.08.2017
TOPLANTI YERİ: GAZİEMİR BELEDİYE MECLİS SALONU
TOPLANTI SAATİ: 18:00
 
I- BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.
 
II- GEÇMİŞ TUTANAKLARIN OKUNUP OYLANMASI.
 
III- BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.
 
1. 08.09.2017-11.09.2017 tarihleri arasında Kardeş Belediyemiz Bulgaristan Kırcaali ile Kirkovo Belediyesinin düzenleyeceği II. Biber Festivaline Belediye Başkanımız Sayın Halil İbrahim ŞENOL, Belirlenecek Belediye Başkan Yardımcıları, Kültür ve Sosyal İşler Müdür Vekili Gürman ÖZKAFALI, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdür Vekili Cem GÜLSEÇGİN ve İlimizi, İlçemizi temsil etmek üzere Belediyemiz Halk Dansları Topluluğu ile Meclisimizce belirlenecek meclis üyelerimizin görevlendirilmelerine, yurtdışı seyahatleri ile ilgili hizmet pasaportu çıkartmalarına ve grubun tamamının ulaşım bedeli dahil her türlü yasal giderlerinin Belediyemiz bütçesinden karşılanması talebi. (Kült.ve Sos.İşl.Müd.)
 
2. İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Tapunun Çay Mahallesi, 28 ada, 6 parselde bulunan belediyemize ait 178,50  m² hissenin tapuda kayıtlı hissedara satışı talebi. (Plan ve Proje Müd)
 
3. Gaziemir Masterler Spor Derneği, Gaziemir Gençlerbirliği Spor Kulübü Derneği, Sarnıç Gençlik Spor Kulübü, Gaziemir Onur Spor Kulübü, Gaziemir Futbol Kulübü Derneği, Gaziemir Seydiköy Spor Kulübü Derneği, Altay Spor Kulübü Derneği ve Gaziemir Gençlik ve Spor Kulübü Derneği; 2017-2018 sezonunda yapacak oldukları masraflardan dolayı 5.000,00 (beşbin) TL. nakdi ve bunun yanında ayni yardımın Belediyemiz tarafından yapılması talebi. (Gençlik ve Spor Hizm.Müd.)
 
IV- KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.
 
1. İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Tapunun Sakarya Mahalle, 21M-IVc pafta, 41682 ada, 23 parsel 1185,25 m² olup, 130/28583 (5,39 m²) hissesi Belediyemize aittir. Belediyemize ait 5,39 m² hissenin satış talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Bayındırlık ve İmar, Hukuk, Plan ve Bütçe Komisyon Raporları (Plan ve Proj.Müd)
 
 
  V-MECLİS ÜYELERİ TARAFINDAN VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.
 
VI-DİLEK VE TEMENNİLER. 
 
   VII-TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.  
  
 VIII- TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ. 
 


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi

Gaziemir

Haber


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI