Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 07.07.2017 SAAT:18.00

 
 
 
GAZİEMİR BELEDİYESİ
2017 YILI TEMMUZ AYI 15. TOPLANTI 2.BİRLEŞİM
MECLİS GÜNDEMİ
 
     TOPLANTI TARİHİ: 07.07.2017 
     TOPLANTI YERİ: GAZİEMİR BELEDİYE MECLİS SALONU
     TOPLANTI SAATİ: 18:00
 
 
I- BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.
 
II- KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.
 
1. İhtiyaç duyulan 3 adet binek aracının hizmet birimlerinde kullanılmak üzere bütçe kanuna bağlı (T) cetvelinde gösterilmesi ve bu 3 adet binek aracının Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 2017 yılı bütçesinden alımının yapılması talebi ile ilgili oy çokluğu ile uygun bulunan Plan ve Bütçe  ve Hukuk Komisyon Raporları. (Destek Hiz.Müd.)
 
2. 30/07/2017-08/08/2017 tarihleri arasında Kardeş Belediyemizden Bosna Hersek Gorajde Belediyesinin düzenleyeceği ’20. Gorajde Uluslar arası Dostluk Festivali’ ne Belediye Başkanımız Sayın Halil İbrahim ŞENOL, Kültür ve Sosyal İşler Müdür Vekili Gürman ÖZKAFALI, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdür Vekili Cem GÜLSEÇGİN, Memur Personel – Tercüman Yasemin AKIN’ ın, İlimizi ve İlçemizi temsil etmek üzere Belediyemiz Halk Dansları Topluluğu ve Meclisimizce belirlenecek meclis üyelerimizin görevlendirilmelerine, yurtdışı seyahatleri ile ilgili hizmet pasaportu çıkartmalarına ve grubun tamamının ulaşım bedeli dahil her türlü yasal giderlerinin Belediyemiz bütçesinden ödenmesi talebi ile ilgili oy birliği ile uygun bulunan Kültür Komisyon Raporu (Kült.ve Sos.İşl.Müd.)
 
3. 04/08/2017-09/08/2017 tarihleri arasında Makedonya 5. Uluslararası Halk Festivali ‘KLIMENT OHRIDSKI’ ye İlimizi ve İlçemizi temsil etmek üzere Belediyemiz Halk Dansları Topluluğunun görevlendirilmelerine ve hizmet pasaportu işlemlerinin yapılabilmesi için gerekli kararın alınması talebi ile ilgili oy birliği ile uygun bulunan Kültür Komisyon Raporu (Kült.ve Sos.İşl.Müd.)
 
III- DİLEK VE TEMENNİLER. 
 
 
IV- TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.
 
 
V- TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ KAPANIŞ
    
 
 
 


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI