Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 03.07.2017 SAAT:18.00

 
 
GAZİEMİR BELEDİYESİ
2017 YILI TEMMUZ AYI 14. TOPLANTI 1.BİRLEŞİM
MECLİS GÜNDEMİ
TOPLANTI TARİHİ: 03.07.2017
TOPLANTI YERİ: GAZİEMİR BELEDİYE MECLİS SALONU
TOPLANTI SAATİ: 18:00
 
I-  BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.
 
II-  GEÇMİŞ TUTANAKLARIN OKUNUP OYLANMASI.
 
III- BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.
 
1. Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Hizmet Birimlerinde kullanılmak üzere 2017 mali yılı bütçesinden 237 sayılı kanuna göre alınacak olan 3 (üç) adet binek aracının taşıtlar cetveline (T1) eklenmesi talebi (Destek Hiz.Müd.)
 
2. 30/07/2017-08/08/2017 tarihleri arasında Kardeş Belediyemizden Bosna Hersek Gorajde Belediyesinin düzenleyeceği ’20. Gorajde Uluslar arası Dostluk Festivali’ ne Belediye Başkanımız Sayın Halil İbrahim ŞENOL, Kültür ve Sosyal İşler Müdür Vekili Gürman ÖZKAFALI, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdür Vekili Cem GÜLSEÇGİN, Memur Personel – Tercüman Yasemin AKIN’ ın, İlimizi ve İlçemizi temsil etmek üzere Belediyemiz Halk Dansları Topluluğu ve Meclisimizce belirlenecek meclis üyelerimizin görevlendirilmelerine, yurtdışı seyahatleri ile ilgili hizmet pasaportu çıkartmalarına ve grubun tamamının ulaşım bedeli dahil her türlü yasal giderlerinin Belediyemiz bütçesinden ödenmesi talebi. (Kült.ve Sos.İşl.Müd.)
 
3. 04/08/2017-09/08/2017 tarihleri arasında Makedonya 5. Uluslararası Halk Festivali ‘KLIMENT OHRIDSKI’ ye İlimizi ve İlçemizi temsil etmek üzere Belediyemiz Halk Dansları Topluluğunun görevlendirilmelerine ve hizmet pasaportu işlemlerinin yapılabilmesi için gerekli kararın alınması talebi. (Kült.ve Sos.İşl.Müd.)
 
4. Gaziemir Belediyesi sınırları içinde bulunan Üç Fidan parkı, Habibe EROĞLU Parkı, Seydibaba Rekreasyon Alanı, ATATÜRK Bulvarı Şenlik Alanına su sondaj kuyusu açılması talebi. (Park.ve Bah.Müd.)
 
5. İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Tapunun Sakarya Mahalle, 21M-IVc pafta, 41682 ada, 23 parsel 1185,25 m² olup, 130/28583 (5,39 m²) hissesi Belediyemize aittir. Belediyemize ait 5,39 m² hissenin satış talebi.  (Plan ve Proj.Müd)
IV- KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.
 
1. Gaziemir Belediye Meclisi’nin 02.01.2006 tarih ve 36 sayılı kararı ile uygun görülerek İBB’nca 25.07.2006 tarihinde onaylanan 2078 ada 1 nolu parselin bir bölümünün Huzurevi yapılmak üzere Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı olarak belirlenmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği mahkeme kararı ile iptal edildiğinden, mahkeme kararı ve parsel malikinin talebi doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi ile ilgili oy çokluğu ile red edilen Bayındırlık ve İmar,  Plan ve Bütçe, Hukuk ve Çevre Komisyon Raporları. (Etüt proje Müd.)
 
2. 18.05.2017 tarihinde hizmete açılan  Sarnıç Çok Amaçlı Spor Salonunun şahıs, şirket, amatör spor kulüpleri veya resmi kurumlar tarafından talep edilmesi halinde istenecek saatlik kira bedellerinin sayın meclisçe belirlenmesi talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Hukuk, Spor, Plan ve Bütçe Komisyon Raporları.  (Gençlik ve Spor Hizm.Müd.)
 
  V-MECLİS ÜYELERİ TARAFINDAN VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.
 
VI-DİLEK VE TEMENNİLER. 
 
   VII-TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.  
  
 VIII- TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ. 
 


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI