Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 07.06.2017 SAAT:18.00

 
 
 
GAZİEMİR BELEDİYESİ
2017 YILI HAZİRAN AYI 13. TOPLANTI 2.BİRLEŞİM
MECLİS GÜNDEMİ
 
     TOPLANTI TARİHİ: 07.06.2017 
     TOPLANTI YERİ: GAZİEMİR BELEDİYE MECLİS SALONU
     TOPLANTI SAATİ: 18:00
 
I- BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.
 
II- KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.
 
1. Onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda; Sarnıç Mevkii, 11357 ada 1 no.lu parselin yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planındaki S-2, serbest nizam konut alanı kullanımından "cami" kullanımına dönüştürülmesi plan notlarının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi. ile ilgili oy birliği ile uygun bulunan Bayındırlık ve İmar, Hukuk Çevre ve Kent Konseyi Komisyon Raporları                 (Etüt Proje Müd.)
2. İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Sakarya Mahallesi, 68 ada 455 parsel 407,00 m² olup, 21/2035 (4,20 m² )hissesi Belediyemize aittir. Belediyemize ait 4,20 m² hissenin satış talebi ile ilgili oy birliği ile uygun bulunan Bayındırlık ve İmar, Hukuk ve Plan ve Bütçe Komisyon Raporları. (Plan Proje Müd.)
3. Belediye Meclisimizin 07.03.2017 tarih ve 13 sayılı kararı ile Norm Kadrosu oluşturulan Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin meclisçe görüşülerek karara bağlanması talebi ile ilgili oy birliği ile uygun bulunan Hukuk ve Spor Komisyon Raporları. (Gençlik ve Spor Hizm.Müd.)
4. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün iş ve işlemlerinin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden ayrılması nedeni ile  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün revize edilen çalışma yönetmeliğin incelenerek karara bağlanması talebi ile ilgili oy birliği ile uygun bulunan Hukuk ve Kültür Komisyon Raporları.   (Kültür ve Sosyal İşl. Müd.)
5. İzmir Büyükşehir Belediyesince 12/05/2017 tarih ve 500 No.lu Meclis kararı ile Belediyemize bedelsiz hibe edilen 1 adet 35 Y 0513 plakalı ISUZU Midi ile 1 adet 35 Y 0545 plakalı ISUZU Midi araçların Belediyemize kabulünün 237 sayılı taşıtlar kanunu gereği meclisimizce görüşülerek söz konusu araçların araç kayıt listesine eklenmesi talebi ile ilgili oy birliği ile uygun bulunan Hukuk ve Plan ve Bütçe Komisyon Raporları. (Destek Hizm. Müd)
6. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün bazı birimleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne devredildiğinden, revize edilen çalışma yönetmeliğin incelenerek karara bağlanması talebi ile ilgili oy birliği ile uygun bulunan Hukuk ve Kültür Komisyon Raporları. (Sos.Yar.İşl.Müd.)
7. Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Büyükler Türkiye Şampiyonası’nda Gaziemir Belediyesini temsilen Türkiye şampiyonu olan Gaziemir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Sporcularına ödül verilmesi talebi ile ilgili oy birliği ile uygun bulunan Hukuk, Kent Konseyi,  Plan ve Bütçe ve Kültür Komisyon Raporları.            (Özel Kalem Müd.)
8. İzmir İli, Gaziemir İlçesi, tapunun Yeşil Mahalle, 18M-2b pafta, 1296 ada, 8 parsel 230,00 m² olup, 210/460 (105,00 m²) hissesi Belediyemize aittir. Belediyemize ait 105,00 m² hissenin kat karşılığı verilmesi ile ilgili oy birliği ile uygun bulunan Bayındırlık ve İmar, Plan ve Bütçe ve Hukuk Komisyon Raporları. (Plan ve Proj.Müd)
 
III- DİLEK VE TEMENNİLER. 
 
 
IV- TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.
 
V- TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ KAPANIŞ
    
 
 
 


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi

Gaziemir

Haber


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI