Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 04.05.2017 SAAT:18.00

 
 
 
 
 
 
GAZİEMİR BELEDİYESİ
2017 YILI MAYIS AYI 11. TOPLANTI 2.BİRLEŞİM
MECLİS GÜNDEMİ
     TOPLANTI TARİHİ: 04.05.2017 
     TOPLANTI YERİ: GAZİEMİR BELEDİYE MECLİS SALONU
     TOPLANTI SAATİ: 18:00
 
 
 
I- BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI
 
II- KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.
 
1. İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Atıfbey Mahallesi,19M-4c pafta, 254 ada, 13 parsel 2618,48 m² olup, 10487/422964 (64,92 m²) hissesi Belediyemize aittir. Belediyemize ait 64,92 m² hissenin satış talebi ile ilgili oy birliği ile karar verilen Bayındırlık ve İmar, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyon Raporları (Plan ve Proj.Müd)
 
2. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddesine İstinaden Belediye 2016 Mali 
      Yılı  Bütçe Kesin Hesabının Görüşülüp Karara Bağlanması İle İlgili oy çokluğu İle kabul edilen
      Plan ve Bütçe Komisyon Raporu.
 
III- DİLEK VE TEMENNİLER. 
 
IV-TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİSÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.      
 
V- TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ VE KAPANIŞ. 
 


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI