Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 06.04.2017 SAAT:18.00

 
 
 
 
 
 
GAZİEMİR BELEDİYESİ
2017 YILI NİSAN AYI 8. TOPLANTI 2.BİRLEŞİM
MECLİS GÜNDEMİ
 
     TOPLANTI TARİHİ: 06.04.2017 
     TOPLANTI YERİ: GAZİEMİR BELEDİYE MECLİS SALONU
     TOPLANTI SAATİ: 18:00
 
 
 
I- BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.
 
 
II- KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.
 
1. İzmir Büyükşehir Belediyesinin 13/02/2017 tarih ve 117 No.lu Meclis kararı gereğince İlçemiz Belediyesine verilmek üzere Temizlik aracı dağıtımı projesi kapsamında 1 Adet Vidanjör Kamyonu,     1 Adet Çöp Konteyner Yıkama Aracı, 1 Adet Moloz Konteyner Kaldırma Araçların şartlı bağış olarak kabulü ve araçlarının Araç Kayıt Listesine eklenmesi talebi ile ilgili oy birliği ile uygun bulunan Hukuk ve Plan ve Bütçe Komisyon Raporları.(Temizlik İşl.Müd.)
 
2. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünde kullanılmak üzere 2017 mali yılı bütçesinden 237 sayılı kanuna göre alınacak olan iki adet ikram aracının taşıtlar cetveline (T1) eklenmesi talebi ile ilgili oy birliği ile uygun bulunan Hukuk ve Plan ve Bütçe Komisyon Raporları. (Sosyal Yard.İşl.Müd)
 
 
III- DİLEK VE TEMENNİLER. 
 
 
   IV- TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.    
 
 
      V-  TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ. 
 


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI