Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 07.03.2017 SAAT:18.00

 
 
 
 
 
GAZİEMİR BELEDİYESİ
2017 YILI MART AYI 6. TOPLANTI 2.BİRLEŞİM
MECLİS GÜNDEMİ
 
     TOPLANTI TARİHİ: 07.03.2017 
     TOPLANTI YERİ: GAZİEMİR BELEDİYE MECLİS SALONU
     TOPLANTI SAATİ: 18:00
 
 
 
I- BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.
 
 
II- KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.
 
 
1. Belediyemizde duyulan ihtiyaç üzerine Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü kurulması talebi ile ilgili oy birliği ile uygun bulunan Hukuk ve Spor Komisyon Raporları. (İnsan Kayn.Müd)
 
2. 20.Gaziemir Ulusal ve Uluslar Arası Çocuk Şenliği’ne Bulgaristan’ ın Loznitsa Belediye Heyeti ve Loznitsa Seydol Okulu Çocuk Korosu ile Gana Akra’dan Çocuk Dans ve Müzik Topluluğu ve Heyetinin festivalimize katılımlarının ilgili Bakanlıkça onaylanabilmesi için karar alınmasına ilişkin oy birliği ile uygun bulunan Kültür, Hukuk ve Kent Konseyi Komisyon Raporları. (Kültür ve Sos. İşl.Müd.)
 
III- DİLEK VE TEMENNİLER. 
 
 
   IV- TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.    
 
 
      V-  TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ VE KAPANIŞ. 
 


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI