Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 01.03.2017 SAAT:18.00

 
 
 
 
 
 
GAZİEMİR BELEDİYESİ
2017 YILI MART AYI 5. TOPLANTI 1.BİRLEŞİM
MECLİS GÜNDEMİ
     TOPLANTI TARİHİ: 01.03.2017 
     TOPLANTI YERİ: GAZİEMİR BELEDİYE MECLİS SALONU
     TOPLANTI SAATİ: 18:00
 
 
I- BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI
 
II-     GEÇMİŞ TUTANAKLARIN OKUNUP OYLANMASI
 
III- BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
 
1. Belediyemizde duyulan ihtiyaç üzerine Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü kurulması talebi.      (İnsan Kayn.Müd)
 
2. 20.Gaziemir Ulusal ve Uluslar Arası Çocuk Şenliği’ne Bulgaristan’ ın Loznitsa Belediye Heyeti ve Loznitsa Seydol Okulu Çocuk Korosu ile Gana Akra’dan Çocuk Dans ve Müzik Topluluğu ve Heyetinin festivalimize katılımlarının ilgili Bakanlıkça onaylanabilmesi için gerekli Meclis kararının alınması talebi. (Kültür ve Sos. İşl.Müd.)
 
IV- KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ
 
1. Gaziemir İlçesi, 19 M IVb pafta, 1134 ada 5 parselin kullanım kararının ticaret alanı, Hmax:6.80 m olan bina yüksekliğinin Yençok:2 kat olarak değiştirilmesi, ayrıca parselin güneybatı cephesinden 7 m, diğer cephelerinden 5'er m yapı yaklaşma sınırı belirlenmesi yönünde önerilen UİP-1564,10 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi ile ilgili oy çokluğu ile uygun bulunan Bayındırlık ve İmar, Hukuk, Çevre Komisyon Raporları (Etüt ve Proje Müd.)
 
   V-    MECLİS ÜYELERİ TARAFINDAN VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ 
 
   VI-     DİLEK VE TEMENNİLER 
 
VII-    TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
      
 VIII-    TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ VE KAPANIŞ 
 


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI