Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 07.02.2017 SAAT:18.00

 
 
 
 
 
GAZİEMİR BELEDİYESİ
2017 YILI ŞUBAT AYI 4. TOPLANTI 2.BİRLEŞİM
MECLİS GÜNDEMİ
 
     TOPLANTI TARİHİ: 07.02.2017 
     TOPLANTI YERİ: GAZİEMİR BELEDİYE MECLİS SALONU
     TOPLANTI SAATİ: 18:00
 
 
 
I- BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.
 
 
II- KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.
 
 
1. Zabıta fazla mesai ücretlerinin belirlenmesi talebi ile ilgili oy birliği ile uygun bulunan Plan ve Bütçe Komisyon Raporu (İnsan Kayn.Müd)
 
2. Mülkiyeti Gaziemir Belediyesine ait olan ve imar planında “Sağlık Tesisi” olarak ayrılan tapunun 2133 ada 1 parselinde bulunan Esbaş Ege Serbest Bölge kurucu ve İşletici A.Ş. ve Mopsan İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından inşa edilecek binanın sağlık tesisi olarak kullanılmak şartıyla bağışının kabulü ve bu konuda hazırlanacak protokolün imzalanması için Belediye Başkanı Halil İbrahim ŞENOL’ a yetki verilmesi talebi ile ilgili oy birliği ile uygun bulunan Sağlık ve Hukuk Komisyon Raporları. (Sağlık İşl.Müd.)
 
3. 20.Gaziemir Ulusal ve Uluslar Arası Çocuk Şenliği’ne katılacak ekiplerin ilgili Bakanlıkça onaylanması talebi ile ilgili oy birliği ile uygun bulunan Kent Konseyi, Hukuk ve Kültür Komisyon Raporları.          (Kültür ve Sos. İşl.Müd.)
 
4. Sevgi Mahallesi 656 sokak ve 663 sokağın birleşim yerinde bulunan “Egemenlik Parkı” isminin, Gaziemir de ikamet eden ve Suriyenin El Bab kentinde şehit düşen Fırat Kalkanı şehidi “Şehit Astsubay Furkan Yavaş Parkı” olarak değiştirilmesi talebi ile ilgili oy birliği ile uygun bulunan Kent Konseyi, Hukuk ve Kültür Komisyon Raporları. (Özel Kalem.Müd.)
 
 
III- DİLEK VE TEMENNİLER. 
 
 
   IV- TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.    
 
 
      V-  TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ VE KAPANIŞ. 
 


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI