Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 01.02.2017 SAAT:18.00

 
 
 
 
 
GAZİEMİR BELEDİYESİ
2017 YILI ŞUBAT AYI 3. TOPLANTI 1.BİRLEŞİM
MECLİS GÜNDEMİ
     TOPLANTI TARİHİ: 01.02.2017 
     TOPLANTI YERİ: GAZİEMİR BELEDİYE MECLİS SALONU
     TOPLANTI SAATİ: 18:00
 
 
 
I- BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI
 
II- GEÇMİŞ TUTANAKLARIN OKUNUP OYLANMASI
 
III-BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
 
1. Zabıta fazla mesai ücretlerinin belirlenmesi talebi. (İnsan Kayn.Müd)
 
2. Mülkiyeti Gaziemir Belediyesine ait olan ve imar planında “Sağlık Tesisi” olarak ayrılan tapunun 2133 ada 1 parselinde bulunan Esbaş Ege Serbest Bölge kurucu ve İşletici A.Ş. ve Mopsan İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından inşa edilecek binanın sağlık tesisi olarak kullanılmak şartıyla bağışının kabulü ve bu konuda hazırlanacak protokolün imzalanması için Belediye Başkanı Halil İbrahim ŞENOL’ a yetki verilmesi talebi. (Sağlık İşl.Müd)
 
IV-KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ
 
1. İlçemiz Ege Caddesinin üzerinde bulunan  2, 4, 6, 8, 10 numaralı numarataj yerlerinin içkili yerler bölgesine dahil edilmesine oy çokluğu ile karar verilen Hukuk, Sağlık, Kent Konseyi ve Çevre Komisyon Raporları (Ruhsat İşl.Müd.)
 
V- KOMİSYONLARA HAVALE EDİLİP SONUÇLANMAYAN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.
 
1. Gaziemir İlçesi, 19 M IVb pafta, 1134 ada 5 parselin kullanım kararının ticaret alanı, Hmax:6.80 m olan bina yüksekliğinin Yençok:2 kat olarak değiştirilmesi, ayrıca parselin güneybatı cephesinden 7 m, diğer cephelerinden 5'er m yapı yaklaşma sınırı belirlenmesi yönünde önerilen UİP-1564,10 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi. (Etüt ve Proje Müd.)
 
VI- MECLİS ÜYELERİ TARAFINDAN VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ 
 
 VII- DİLEK VE TEMENNİLER 
 
 VIII-TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
      
  IX - TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ VE KAPANIŞ 
 


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI