Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 06.01.2017 SAAT:18.00

 
 
 
 
 
GAZİEMİR BELEDİYESİ
2017 YILI OCAK AYI 2. TOPLANTI 2.BİRLEŞİM
MECLİS GÜNDEMİ
 
     TOPLANTI TARİHİ: 06.01.2017 
     TOPLANTI YERİ: GAZİEMİR BELEDİYE MECLİS SALONU
     TOPLANTI SAATİ: 18:00
 
 
 
I- BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.
 
 
II- KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.
 
 
1. İlçemiz Kubilay Caddesinin içkili yerler bölgesine dahil edilmesine ve Ege Caddesinin ise tekrar görüşülmek üzere gündemde bırakılmasına oy çokluğu ile karar verilen Hukuk, Sağlık, Kent Konseyi ve Çevre Komisyon Raporları (Ruhsat İşl.Müd.)
 
2. Mülkiyeti Belediyemize ait bir taşınmazın; Gaziemir Yeni Hükümet Binası hizmete girene kadar İzmir Gaziemir İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na tahsisinin yapılması ve tahsisi yapılacak olan taşınmaza ait tüm giderlerin (elektrik, su, aidat vb.) Belediyemizce karşılanması talebi ile ilgili oy birliği ile uygun bulunan Hukuk Komisyon Raporu. (Plan ve Proje Müd.)
 
3. Mülkiyeti tasfiye halinde S.S. Beyazevler İşletme Kooperatifi’ne ait olan İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Tapunun Sakarya Mahallesi 1713 ada 1 parsel ve 1714 ada 1 parsel nolu taşınmazların Belediye Başkanlığımıza şartlı bağış talebi ile ilgili oy birliği ile uygun bulunan Hukuk Komisyon Raporu. 
 (Plan ve Proje Müd.)
 
 
III- DİLEK VE TEMENNİLER. 
 
 
   IV- TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.    
 
 
      V-  TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ VE KAPANIŞ. 
 


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI