Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 02.01.2017 SAAT:18.00

GAZİEMİR BELEDİYESİ
2017 YILI OCAK AYI 1. TOPLANTI 1.BİRLEŞİM
MECLİS GÜNDEMİ
     TOPLANTI TARİHİ: 02.01.2017 
     TOPLANTI YERİ: GAZİEMİR BELEDİYE MECLİS SALONU
     TOPLANTI SAATİ: 18:00
 
 
I- BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI
 
II- GEÇMİŞ TUTANAKLARIN OKUNUP OYLANMASI
 
III- DENETİM KOMİSYONU SEÇİMİ
 
IV- BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
 
1. İlçemiz Kubilay Caddesi ile Ege Caddesinin içkili yerler bölgesine dahil edilmesi talebi. 
(Ruhsat İşl.Müd.)
2. Mülkiyeti Belediyemize ait bir taşınmazın; Gaziemir Yeni Hükümet Binası hizmete girene kadar İzmir Gaziemir İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na tahsisinin yapılması ve tahsisi yapılacak olan taşınmaza ait tüm giderlerin (elektrik, su, aidat vb.) Belediyemizce karşılanması talebi. (Plan ve Proje Müd.)
3. Mülkiyeti tasfiye halinde S.S.Beyazevler Kooperatifi’ne ait olan İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Tapunun Sakarya Mahallesi 1713 ada 1 parsel ve 1714 ada 1 parsel nolu taşınmazların Belediye Başkanlığımıza şartlı bağış talebi (Plan ve Proje Müd.)
4. Gaziemir İlçesi, 19 M IVb pafta, 1134 ada 5 parselin kullanım kararının ticaret alanı, Hmax:6.80 m olan bina yüksekliğinin Yençok:2 kat olarak değiştirilmesi, ayrıca parselin güneybatı cephesinden 7 m, diğer cephelerinden 5'er m yapı yaklaşma sınırı belirlenmesi yönünde önerilen UİP-1564,10 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi (Etüt ve Proje Müd.)
 
V-KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ
 
1. Ali Tansel Çevikel’e ait şartlı bağış dilekçesine istinaden Belediye sınırları içerisinde bulunan Fatih Mahallesi Atatürk Caddesi No:72/2 adresindeki terki yapılı yeşil alana yapılacak parka “OSMAN TANSU ÇEVİKEL” isminin verilmesi ve parkın yapımındaki tüm masrafların talep edenler tarafından karşılanması kapsamında protokol yapılması için Belediye Başkanı Halil İbrahim ŞENOL’a yetki verilmesi talebi ile ilgili oy birliği ile uygun bulunan Hukuk, Kültür, Çevre ve Kent Konseyi Komisyon Raporları (Park ve Bahç.Müd.)
 
2. İzmir İli, Gaziemir İlçesi, tapunun Yeşil Mahalle, 3 pafta, 2307 ada 1 parsel 28,42 m² Belediye     hissesini  satın alma  talebi ile ilgili oy birliği ile uygun bulunan Bayındırlık ve İmar, Hukuk, Plan ve  Bütçe Komisyon Raporları (Plan ve Proje Müd.)
 
 
VI- MECLİS ÜYELERİ TARAFINDAN VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ 
 
VII- DİLEK VE TEMENNİLER 
 
VIII- TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
      
IX- TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ VE KAPANIŞ 
 


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI