Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 07.12.2016 SAAT:18.00

 
 
 
 
 
GAZİEMİR BELEDİYESİ
2016 YILI ARALIK AYI 23. TOPLANTI 2.BİRLEŞİM
MECLİS GÜNDEMİ
 
TOPLANTI TARİHİ: 07.12.2016
TOPLANTI YERİ: GAZİEMİR BELEDİYE MECLİS SALONU
TOPLANTI SAATİ: 18:00
 
 
 
I- BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.
 
 
II- KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.
 
 
1. Belediyemizde 2016 yılında çalışmakta olup, 2017 yılında sözleşmeleri devam edecek olan sözleşmeli personellerin çalıştırılması talebi ile ilgili oy birliği ile uygun bulunan Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyon Raporları . (İnsan Kayn.ve Eğt.Müd.)
 
 
2. Belediyemizin 2016 Mali yılı gider bütçesinde müdürlüklerin kullanmayacağı tertiplerindeki ödeneklerin,  listede belirtilen müdürlüklerin bütçe tertiplerine aktarılması talebi ile ilgili oy çokluğu ile uygun bulunan Plan ve Bütçe Komisyon Raporu (Mali Hiz. Müd) 
 
 
III- DİLEK VE TEMENNİLER. 
 
 
   IV- TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.    
 
 
      V-  TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ VE KAPANIŞ. 
 


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI