Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 01.12.2016 SAAT:18.00

 

GAZİEMİR BELEDİYESİ

2016 YILI ARALIK AYI 22. TOPLANTI 1.BİRLEŞİM

MECLİS GÜNDEMİ

 

TOPLANTI TARİHİ: 01.12.2016

TOPLANTI YERİ: GAZİEMİR BELEDİYE MECLİS SALONU

TOPLANTI SAATİ: 18:00

 

 • BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI

 

 • GEÇMİŞ TUTANAKLARIN OKUNUP OYLANMASI.

 

 III-   BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.

 

 1. Ali Tansel Çevikel’e ait şartlı bağış dilekçesine istinaden Belediye sınırları içerisinde bulunan Fatih Mahallesi Atatürk Caddesi No:72/2 adresindeki terki yapılı yeşil alana yapılacak parka “OSMAN TANSU ÇEVİKEL” isminin verilmesi ve parkın yapımındaki tüm masrafların talep edenler tarafından karşılanması kapsamında protokol yapılması için Belediye Başkanı Halil İbrahim ŞENOL’a yetki verilmesi talebi. (Park ve Bahç.Müd.)

 

 1. Belediyemizde 2016 yılında çalışmakta olup, 2017 yılında sözleşmeleri devam edecek olan sözleşmeli personellerin çalıştırılması talebi. (İnsan Kayn.ve Eğt.Müd.)

 

 1. İzmir İli, Gaziemir İlçesi, tapunun Yeşil Mahalle, 3 pafta, 2307 ada 1 parsel 28,42 m² Belediye     

hissesini  satın alma  talebi. (Plan ve Proje Müd.)

 

 •  KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.

 

 1. İzmir İli, Gaziemir İlçesi, tapunun Çay (Irmak) Mahallesi, 18M-1a pafta, 2224  ada 1  parsel       1116,00 m² olup, 193/1116  (193,00 m²) hissesi Belediyemize aittir. 3194 sayılı yasanın 17.       maddesine göre tapuda kayıtlı hissedarlar adına Belediyemize ait (193,00 m²) hissede Kat Karşılığı   İnşaat Sözleşmesi yapılması talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Bayındırlık ve İmar, Plan ve    Bütçe, Hukuk Komisyon Raporları.  (Plan ve Proje Müd.)

 

 • MECLİS ÜYELERİ TARAFINDAN VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.  

 

 • DİLEK VE TEMENNİLER.

 

 • TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ. 

 

 • TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ VE KAPANIŞ.

 


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI