Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 07.11.2016 SAAT:18.00

GAZİEMİR BELEDİYESİ
2016 YILI KASIM AYI 21. TOPLANTI 2.BİRLEŞİM
MECLİS GÜNDEMİ
 
TOPLANTI TARİHİ: 07.11.2016
TOPLANTI YERİ: GAZİEMİR BELEDİYE MECLİS SALONU
TOPLANTI SAATİ: 18:00
 
 
I- BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.
 
 
II- KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.
 
 
1. İzmir İli, Gaziemir İlçesi, tapunun Çay (Irmak) Mahallesi, 2224  ada 2  parsel 14,00 m² Belediye hissesini satın alma   
 talebi ile ilgili oy birliği ile uygun bulunan Bayındırlık ve İmar, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyon Raporları      (Plan Proje Müd) 
 
2. İzmir İli, Gaziemir İlçesi, tapunun Çay (Irmak) Mahallesi,2208 ada,4 parsel 34 sokak No:17 adresli zemin  
 kat 2 nolu dairede bulunan Belediyemize ait 44,40 m² hissenin  satış talebi ile ilgili oy birliği ile uygun bulunan Bayındırlık ve İmar, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyon Raporları (Plan Proje Müd)
 
3. Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Tapunun Sakarya (Gazi) Mahallesi 2284 ada, 1 parselde bulunan taşınmazın yapılan kat karşılığı inşaat sözleşmesine göre Belediyemiz uhdesinde kalan ve tapuda kat irtifakı tesis edilmiş bulunan bağımsız bölümlerin satışlarının yapılması talebi ile ilgili oy birliği ile uygun bulunan Bayındırlık ve İmar, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyon Raporları (Plan Proje Müd)
 
 
III- DİLEK VE TEMENNİLER. 
 
 
   IV- TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.    
 
 
      V-  TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ VE KAPANIŞ. 
 


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI