Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 01.11.2016 SAAT:18.00

 
 
 
 
 
GAZİEMİR BELEDİYESİ
2016 YILI KASIM AYI 20. TOPLANTI 1.BİRLEŞİM
MECLİS GÜNDEMİ
 
TOPLANTI TARİHİ: 01.11.2016
TOPLANTI YERİ: GAZİEMİR BELEDİYE MECLİS SALONU
TOPLANTI SAATİ: 18:00
 
 
 
I-  BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.
 
II-  GEÇMİŞ TUTANAKLARIN OKUNUP OYLANMASI.
 
III-  KOMİSYONLARA HAVALE EDİLİP SONUÇLANMAYAN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.
 
 
1. İzmir İli, Gaziemir İlçesi, tapunun Çay (Irmak) Mahallesi, 2224  ada 2  parsel 14,00 m² Belediye hissesini satın alma   
 talebi. (Plan Proje Müd) 
 
2. İzmir İli, Gaziemir İlçesi, tapunun Çay (Irmak) Mahallesi,2208 ada,4 parsel 34 sokak No:17 adresli zemin  
 kat 2 nolu dairede bulunan Belediyemize ait 44,40 m² hissenin  satış talebi. (Plan Proje Müd)
 
3. Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Tapunun Sakarya (Gazi) Mahallesi 2284 ada, 1 parselde bulunan taşınmazın yapılan kat karşılığı inşaat sözleşmesine göre Belediyemiz uhdesinde kalan ve tapuda kat irtifakı tesis edilmiş bulunan bağımsız bölümlerin satışlarının yapılması talebi.  (Plan Proje Müd)
 
 
IV- MECLİS ÜYELERİ TARAFINDAN VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ. 
 
V- DİLEK VE TEMENNİLER. 
 
VI- TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.
    
    VII-  TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ VE KAPANIŞ. 
  
 


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI