Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 13.10.2016 SAAT:18.00

 
 
 
 
 
GAZİEMİR BELEDİYESİ
2016 YILI EKİM AYI 19. TOPLANTI 3.BİRLEŞİM
MECLİS GÜNDEMİ
 
 
TOPLANTI TARİHİ: 13.10.2016
TOPLANTI YERİ: GAZİEMİR BELEDİYE MECLİS SALONU
TOPLANTI SAATİ: 18:00
 
 
 
I- BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.
 
 
II- KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.
 
 
1. Belediyemiz 2017 yılı Performans Programının görüşülerek karara bağlanması talebi ile ilgili oy çokluğu ile kabul edilen Plan ve Bütçe Komisyon Raporu (Strateji Gel.Müd.)
 
 
2. 2017 Mali Yılı Gelir-Gider Bütçesi ve Tarifelerinin görüşülmesi talebi ile ilgili oy çokluğu ile kabul edilen Plan ve Bütçe Komisyon Raporu (Mali Hiz.Müd)
 
 
III- DİLEK VE TEMENNİLER. 
 
 
   IV- TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN    
               GÖRÜŞÜLMESİ.    
 
 
      V-  TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ VE KAPANIŞ. 
 


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI