Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 07.10.2016 SAAT:18.00

 
 
GAZİEMİR BELEDİYESİ
2016 YILI EKİM AYI 18. TOPLANTI 2.BİRLEŞİM
MECLİS GÜNDEMİ
 
 
TOPLANTI TARİHİ: 07.10.2016
TOPLANTI YERİ: GAZİEMİR BELEDİYE MECLİS SALONU
TOPLANTI SAATİ: 18:00
 
 
I- BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.
 
 
II- KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.
 
 
1. Gaziemir Belediye Başkanlığı tarafından her yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını içeren haftada düzenlenecek olan Ulusal ve Uluslararası Jimnastik Turnuvası’nın  Gaziemir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ve Şavkar Cimnastik Spor Kulübü ile  ortak hizmet projesi çerçevesinde işbirliği yapılarak düzenlenmesi ve  bu kapsamda protokol yapılması için Belediye Başkanı Halil İbrahim ŞENOL’a yetki verilmesi talebi ile ilgili oy birliği ile uygun bulunan Kültür, Spor ve Hukuk Komisyon Raporları.  (Kült.ve Sos.İşl.Müd.)
 
2. Gaziemir’imizin tarihinden gelen kültürel ve sanatsal zenginliklerini yaşatmak ve nesilden nesile aktarılmasını sağlamanın yanı sıra mesleki alanda eğitim verebilmeyi, verdiği eğitimleri sertifikalandırabilmeyi,  verdiği mezunlarla sanatçı adaylarının gelişimini sağlamak amacıyla,   Müzik, Folklor (Halk Dansları), Tiyatro, Görsel Sanatlar  vb. alanlarında teorik ve uygulamalı çalışmalar yaparak gerekli eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunmak üzere Gaziemir Belediye  Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde Gaziemir Belediye Konservatuarı açılması talebi ile ilgili oy birliği ile uygun bulunan Kültür, Kent Konseyi ve Hukuk Komisyon Raporları.  (Kült.ve Sos.İşl.Müd.)
 
3. 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30. maddesi uyarınca kamulaştırma kapsamında kalan 1890 ada 2 parselin 221,81 m² lik kısmının 2942 sayılı kanunun 30. maddesi uyarınca devrinin yapılması ve taşınmaz bedelinin uzlaşma usulü ile belirlenmesi için  Belediye Başkanımız Sayın Halil İbrahim ŞENOL’a yetki verilmesi talebi ile ilgili oy birliği ile uygun bulunan Hukuk, Bayındırlık ve İmar, Plan ve Bütçe Komisyon Raporları. (Plan Proje Müd)
 
 
III- DİLEK VE TEMENNİLER. 
 
 
   IV- TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN    
               GÖRÜŞÜLMESİ.    
 
 
      V-  TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ VE KAPANIŞ. 
 


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI