Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 01.09.2016 SAAT:18.00

 
 
 
 
GAZİEMİR BELEDİYESİ
2016 YILI EYLÜL AYI 15. TOPLANTI 1.BİRLEŞİM
MECLİS GÜNDEMİ
 
TOPLANTI TARİHİ: 01.09.2016
TOPLANTI YERİ: GAZİEMİR BELEDİYE MECLİS SALONU
TOPLANTI SAATİ: 18:00
 
 
I-  BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.
 
II-  GEÇMİŞ TUTANAKLARIN OKUNUP OYLANMASI.
 
III- BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.
 
1. Belediye iştiraki olan Sar-Bel Ltd.Şti.’ nin 20.000.000,00TL. olan sermayesinin 2.000.000,00TL. arttırılarak toplam 22.000.000,00TL. ye çıkarılmasına, arttırılan sermayenin tamamına iştirak edilmesi ile bu konuda her türlü yetkinin Gaziemir Belediye Başkanına verilmesi talebi.                          (Mali Hizm.Müd.)
 
2. İzmir Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’nin talebi doğrultusunda hazırlanan, 19M IVb  paftada, 292 no.lu imar adasının kuzeydoğusundaki park alanında 1 adet Doğalgaz Regülatör Alanı ayrılmasını içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi. (Etüt Proje Müd.)
 
3. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin ikinci bölüm 5. Maddesi ile üçüncü bölüm 7. Maddesinde değişiklik yapılması talebi (Kültür ve Sosyal İşl.Müd)
 
 
IV- MECLİS ÜYELERİ TARAFINDAN VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ. 
 
 V-  DİLEK VE TEMENNİLER. 
 
VI- TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN    
              GÖRÜŞÜLMESİ.    
  
     VII-   TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ VE KAPANIŞ. 
 


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI