Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 01.08.2016 SAAT:18.00

 
 

 

 

GAZİEMİR BELEDİYESİ

2016 YILI AĞUSTOS AYI 13. TOPLANTI 1.BİRLEŞİM

MECLİS GÜNDEMİ

 

TOPLANTI TARİHİ: 01.08.2016

TOPLANTI YERİ: GAZİEMİR BELEDİYE MECLİS SALONU

TOPLANTI SAATİ: 18:00

 

I-                     BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.

II-                  GEÇMİŞ TUTANAKLARIN OKUNUP OYLANMASI.

III-     BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.

 

1.  Irmak Mahallesi 34 sokak adının Şehit Polis Engin KOÇ olarak değiştirilmesine ilişkin alınan 01/07/2016 tarih ve 30 nolu Meclis Kararın da sehven yapılan isim hatasının düzeltilerek adı geçen sokak isminin Şehit Polis Cemil KOÇ olarak değiştirilmesi talebi. (Yazı İşl.Müd.)

 

2.  24.08.2016-01.09.2016 tarihleri arasında Makedonya’nın KRIVA PALANKA’da yapılacak olan Uluslar Arası Folklör Festivaline İlçemizde faaliyet gösteren GAFEM-Gaziemir Folklör Eğitim Merkezi Derneğinin Eğitmenleri ile tüm grubun görevlendirilmeleri ve hizmet pasaportu almaları için gerekli kararın alınması talebi. (Kült.ve Sos.İşl.Müd.)

 

3.  2016-2017 futbol sezonunda Gaziemir’de bulunan, Gaziemir Gücü Spor Kulübü Derneği, Gaziemir Onur Spor Kulübü, Gaziemir Hoyran Spor Derneği, Gaziemir Masterler Spor Derneği, Gaziemir Gençlerbirliği Spor Kulübü Derneği ve Gaziemir Gençlik Spor Kulübünün müsabakalara katılabilmeleri için gerekli olan vize ve referans ücretlerinin Belediyemiz tarafından karşılanması talebi. (Kült.ve Sos.İşl.Müd.)

 

4.  Gaziemir Hoyran Spor Derneği, Gaziemir Onur Spor Kulübü, Gaziemir Gücü Spor Kulübü Derneği, Gaziemir Gençlerbirliği Spor Kulübü Derneği, Gaziemir Masterler Spor Derneği ve Gaziemir Gençlik Spor Kulübüne 2016-2017 sezonunda yapacak oldukları masraflardan dolayı 4.000,00 (dörtbin)TL maddi ve bunun yanında ayni yardımın Belediyemiz tarafından yapılması talebi. (Kült.ve Sos.İşl.Müd.)

 

IV-             KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.

 

1.   2016-2017 Voleybol sezonunda Gaziemir’de bulunan Spor Kulübünün müsabakalara katılabilmesi için

    gerekli olan katılım bedeli ücretinin Belediyemiz tarafından yatırılması konusunda Bütçemizde Spor Kulüplerine ayrılan nakdi yardım yıllık pay oranından kalan para kadar aktarım yapılması talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Plan ve Bütçe, Hukuk ve Spor Komisyon Raporları. (Kültür ve Sos.İşl.Müd.)

 

2.  Gaziemir İlçesi 2277 ada , 2202 ada, 1441 ada 30 parseldeki “Yapı İnşaat Alanı” ifadesinin “Katlar Alanı

Toplamı” olarak değiştirilmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi ile ilgili

2277 adanın oy birliği ile kabulüne, 2202 ada ile 1441 ada 30 parselin talep edilmesi halinde görüşülmek

üzere iadesine oy birliği ile karar verilen Bayındırlık ve İmar, Hukuk Komisyon Raporları. (Etüt Proje Müd.)

 

V-                MECLİS ÜYELERİ TARAFINDAN VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.   

VI-  DİLEK VE TEMENNİLER.

 VII- TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN    

               GÖRÜŞÜLMESİ.   

   VIII-  TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ VE KAPANIŞ. 

 


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI