Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 01.07.2016 SAAT:18.00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GAZİEMİR BELEDİYESİ
2016 YILI TEMMUZ AYI 12. TOPLANTI 1.BİRLEŞİM
MECLİS GÜNDEMİ
 
TOPLANTI TARİHİ: 01.07.2016
TOPLANTI YERİ: GAZİEMİR BELEDİYE MECLİS SALONU
TOPLANTI SAATİ: 18:00
 
I-  BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.
II-  GEÇMİŞ TUTANAKLARIN OKUNUP OYLANMASI.
III- BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.
 
1. Boş Kadro değişikliği İptal – İhdas talebi. (İns.Kayn.ve Eğt.Müd.)
 
2. Belediyemiz ile TCDD arasında 15.09.2016 tarihinde süresi dolacak olan protokolün; süresinin uzatılması ve yeniden protokol imzalanması için Belediye Başkanımız Sayın Halil İbrahim ŞENOL’a yetki verilmesi talebi. (Plan Proje Müd.)
 
3. 01.09.2016 – 04.09.2016 tarihleri arasında Sinop Belediye Başkanlığının gerçekleştireceği ‘1. Uluslar arası Sinop Mutluluk Festivaline’ Belediye Başkanımız Halil İbrahim ŞENOL’un, Belediye Başkan Yardımcılarımızdan birinin, meclisimizce belirlenecek üç (3) meclis üyemizin ve Belediyemiz Halk Dansları Topluluğu dansçılarından oluşan 49 kişilik heyetin tamamının adı geçen festivale katılmaları ve her türlü yasal giderlerinin belediyemiz bütçesinden ödenmesi talebi. (Kültür ve Sos.İşl.Müd.)
 
 
IV- KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.
 
1. İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Atıfbey Mahallesi, 1307 ada 3 nolu  parsel ile ilgili  1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Bayındırlık ve İmar, Hukuk Komisyon Raporları.        (Etüt Proje Müd.)
 
2. Ad Soyad ve imzaları bulunan meclis üyeleri olarak, Irmak Mahallesi 34 Sokağın isminin   değiştirilerek Şehit Polis Engin KOÇ isminin verilmesine yönelik talebleri ile ilgili oy birliği ile uygun bulunan Kültür, Hukuk ve Kent Konseyi Komisyon Raporları. (Mec.Üyeler.Verilen Önerge)
 
V- KOMİSYONLARA HAVALE EDİLİP SONUÇLANMAYAN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ. 
 
1. Gaziemir İlçesi 2202 ada, 2277 ada, 1441 ada 30 parseldeki “Yapı İnşaat Alanı” ifadesinin “Katlar Alanı  
     Toplamı” olarak değiştirilmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi.
 (Etüt Proje Müd.)
 
VI- MECLİS ÜYELERİ TARAFINDAN VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.
 
VII- DİLEK VE TEMENNİLER. 
 
VIII- TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN    
               GÖRÜŞÜLMESİ.    
 
       IX-  TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ VE KAPANIŞ. 
 

 


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI